Anastasije Chorošilová

Anastasije Chorošilová
Zápisky z cest

 9. 6. – 24. 6. 2006
Přízemí, po - so: 9:00 - 19:00 hod.

Výstava prací mladé ruské fotografky Anastasije Chorošilové. Po studiu dokumentární fotografie na Univerzitě Duisburg - Essen žije a tvoří střídavě v Kolíně nad Rýnem a v Moskvě. Samostatně vystavovala ve Vídni, Paříži, Madridu, Miami, Sankt-Petěrburgu. Výstava “Zápisky z cest” přináší její postřehy z putování Ruskem. Výstava je pořádaná v rámci projektu Ruská sezóna 2006 pod záštitou Ministerstva kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace, Federální agentury pro kulturu a kinematografii Ruské federace a Ministerstva kultury České republiky.

 

 

Nalézt klíč k člověku

Fotografické práce Anastasije Chorošilové mě v jisté míře zaskočily. Ne kvůli nějaké zvláštní nutnosti rozšifrování koncepční obsažnosti. Jsou to věci jasné, sympatické, “otevřené dokořán” - jestliže mám použít výraz ruského básníka. Už dávno pociťuji nespokojenost s postavením děl v této oblasti. Systém popisu současné fotografie vznikl někdy v šedesátých letech a od té doby zkostnatěl. Současná fotografie je nyní více soustředěna na péči o sociálněkritické, psychoanalytické praktiky. Mluvíc o staré fotografii, lehce určíme její existenciální aspekt – pracuje na tom sám čas. Na starých darovaných fotografiích je často napsáno naivní přání – “Na věčnou památku”. A tak, Chorošilová fotí současné lidí jakoby na věčnou památku. Je zde patrná lidskost, vzájemné porozumění mezi umělkyní a jejím hrdinou. Prostě snaha najít klíč k člověku.

I já se budu snažit nalézt klíč k Chorošilové.

Anastasija Chorošilová (*1978) - ruská fotografka patřící do generace těch, kteří své vzdělání získali v zahraničí a přitom nejsou zatíženi emigrantskými komplexy.

Výstava zahrnuje fotografie ze série “Islanders” (“Ostrované”), která vznikla v letech 2002 - 2005. Tato trefně nazvaná série je věnovaná “ostrovanům”, žijícím v jisté izolaci (žáci Státní akademie choreografie v Moskvě nebo obyvatelé essenské ubytovny). Z těchto fotografií je patrná osobní zkušenost s odcizením. Každý trénink baletek vyjadřuje poetiku protikladu osamocení a pevné, až nedětské vůle a vytrvalosti. Ale to hlavní, co sjednocuje hrdiny této série je boj lidskosti s prázdnotou. Chorošilové se podařilo ukázat nejen chladné prostory, ale i oblasti emocionálního vakua.

Baletky snášejí celé toto břemeno tréninků a opakování. Mají jiné poslání – děti jakoby patřily k sobě, k myšlence baletu v sobě…

Druhá série “Běžin Lug” (“Běžina louka”) vznikla v letech 2004 - 2005. I tento název je příhodný – “Běžin Lug” - známá povídka Ivana Turgeněva, stejně jako jen částečně dochovaný film Sergeje Eizenštejna i “turgeněvský” román “Román” Vladimíra Sorokina poukazují na nezbytný sémantický um. Ve skutečnosti tato série zdůrazňuje metodu fotografky - koncepčně výkladovou. Vyprávění předpokládá zcela definovaný – klidný obřad protékání času. Putování po širé venkovské Rusi. Už nemluvím o usedlosti venkovských vztahů, rozhovorů, vzájemného oťukávání, v důsledku kterých je možno nalézt klíč k ruskému venkovskému člověku. Přesně k tomu ruskému venkovanu, který je předmětem dávných sporů, ideologizovaný ještě v turgeněvské době, a zvláště agresivně-ideologické době sovětské. U Chorošilové, s její životní a kulturní zkušeností, nejsou žádné vazby s tímto věčným sporem. Proto volí příklad, který umožňuje odtrhnout se od toho všeho: jistá, čistá, průzračná optika, bez smítka, přímé světlo, stejná vzdálenost mezi objektivem a postavou, typologické vybudování v preciznosti, nic strojeného. A jistota v tom, že venkované chápou fotografování jako událost a sami zaujmou pózu, jež se zdá být trochu demonstrativní. Tento vizuální příměr je analogií nejen kulturologickou, ale i k chápání běžného chování. Zdá se, že se Chorošilová skutečně dopátrala přirozeného jednání v komunikaci s venkovany a venkovem. Krůček po krůčku došla k vzájemné důvěře. Přitom ale musí mít umělkyně vždy na paměti, že přišla na návštěvu. Ale určitý odstup tu přetrvává. Nejen to, tento odstup nebyl dokonce překonán. V souhrnu výše zmíněných manipulací, dříve etického pořádku, získáváme unikátní výsledek pro současnou fotografii: sérii fotoobrazů ruských rolníků, kteří se dívají do objektivu s určitou důvěrou. A to je velmi cenné.

V sérii “Baltijsk” je také specifické, vnitřní téma, ne vždy přímo svázané s vnějším plánem vyprávění. Baltijsk (prusky Pilau) je ruský vojenský přístav na Baltu. Vzhledem tomu, že se jedná o enklávu, znamená to pokračování v tématu izolace a odcizení, tak jako u “Ostrovanů”. Unikátní atmosféra Baltijsku je prolínáním typické sovětské výstavby s vojenskými památníky a objekty názorné agitace, a také klasické městské architektury 19. století a zbytků starobylého opevnění. Unikátní je i složení obyvatelstva: po válce byl Baltijsk obydlený vojáky a z menší části civilisty obsluhujícími přístav, všichni byli původem z různých částí SSSR. Tak tu vznikla svébytná populace, cítící se na území Východního Pruska poněkud neútulně. Není divu, že k dosažení takového žhavého tématu, bylo pro Chorošilovou nezbytné složit daň fotožurnalismu, zaznamenávajíc jak materiální stopy srážek vojensko pruské a vojensko sovětské civilizace, tak i lidských individuí. Ale nejlepší práce ze série jsou jakoby nějak vytržené ze žánrového kontextu. Chorošilová nafotila mladé námořníky s upřeným pohledem. Ještě z většího pocitu nejistoty ze svého zakořenění “tady a teď” se zrodily duální portréty námořních důstojníků a jejich žen v jejich reálném prostředí. Její hrdinové se drží za ruce, podtrhujíc spojení přátel jako jediného dostupného svazku.

Zdá se, že Chorošilová vážně přilnula k vojenskému tématu. Série “9,5% plus” se představuje seriózním vyprávěním o ženách ve vojenských silách. A zajisté, důvěrným. Mladá fotografka našla kontakt se všemi - od řadových vojáků až po plukovníky, se všemi jejich osobními i pracovními problémy, přídavky či zákazy těhotenství v období služby.

Jedno vidím: jestliže Anastasija Chorošilová přesvědčila k fotografování tolik žen v uniformě, má v zásobě ještě mnoho klíčů. Těch nejlepších - k člověku.

Alexandr Borovský, kurátor výstavy

 

01.12.12