Knižní čtvrtky v Zrcadlové kapli

Knižní čtvrtky v Zrcadlové kapli Národní knihovny ČR

Informace o nakladatelství

Nakladatelství Dokořán oslavilo pět let od svého založení. Vydali jsme již přes 140 knižních titulů a náš původní záměr - vybudovat nové nakladatelství se zaměřením zejména na populárně naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie se nám snad podařilo naplnit. I nadále se budeme zabývat naučnou literaturou v těchto rovinách:

  • populárně naučné publikace pro širokou veřejnost z oblasti společenských i přírodních věd (řada Aliter)
  • odborné publikace zaměřené na akademické publikum (řada Bod)
  • moderní publikační technologie (Book on Demand)

Pokračovat budeme v úspěšné ediční řadě kvalitní poezie Mocca (malá, ale silná káva), plánujeme i nové samostatné projekty na pomezí beletrie a publicistiky. Náš základní přístup k nakladatelské

Činnost lze stále stručně vyjádřit heslem:

OTEVŘENO NOVÝM MYŠLENKÁM

Adresa webových stránek

www.dokoran.cz

Prezentovaný titul / tituly či ediční řady

Bjørn Lomborg: Skeptický ekolog. Jaký je skutečný stav světa?

Překlad Petr Holčák, váz. s přebalem, 592 stran, 182 grafů a tabulek, 598 Kč, ISBN  80-7363-059-1 , řada Mimo edice 

Kniha zpochybňuje řadu pověr o tom, jak se naše životní prostředí a kvalita života vůbec neustále zhoršuje. Autor důkladně konfrontuje hlavní témata ekologických aktivistů se všeobecně přijímanými statistickými zdroji. Hlavní síla knihy spočívá v ohromném počtu pečlivě dokumentovaných příkladů a v na první pohled objektivní interpretaci všech údajů. Dalším sympatickým rysem je důraz na pozitivní přístup: čemu a jak lze zabránit, kolik by to stálo a zda by se za tyto peníze nedalo pořídit něco, co bude mít pro kvalitu života na Zemi větší přínos.

Vydáno ve spolupráci s Liberálním institutem.

Účast autora, hostů, překladatelů atd.

Jako host vystoupí prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK.
 

01.12.12