Knižní čtvrtky v Zrcadlové kapli

Knižní čtvrtky v Zrcadlové kapli Národní knihovny ČR

Informace o nakladatelství


Nakladatelství EPOCHA s.r.o.

Kaprova 12/40, 110 00 Praha 1 – Staré Město
tel: 224 810 352, 224 810 353
e-mail epocha@epocha.cz
Banka:
ČS a.s., č.účtu: 292896389/0800
IČ: 26723794 DIČ: 001-26723794
Zápis v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 89682


Nakladatelství vydává literaturu faktu, odborné a populárně naučné publikace o historii, publicistiku a beletrii.

Nakladatelství Epocha není neznámým pojmem na českém knižním trhu, třebaže ve stávající podobě existuje a vydává až od října roku 2002. Navazuje na činnost stejnojmenného subjektu, který vznikl roku 1996. Jeho ediční profil byl tehdy vyhraněný, soustředil se na historii prezentovanou životopisnými monografiemi významných postav českých, ale i světových dějin.

V roce 2002 se Epocha rozšířila, a to nejen personálně, ale především koncepčně. Její ediční záběr se rozrostl o další žánry a s tím se rozšířila i autorská základna, která se neomezuje jen na domácí zdroje.

Dominantním směrem ediční koncepce zůstává i nadále literatura faktu a historie – v té souvislosti spolupracuje úzce i s Klubem autorů literatury faktu. Nejvýraznější novou řadou se stala edice Polozapomenuté války, nabízející v širokém záběru pohled na historii lidstva, a to z hlediska vojenského, politického, ale i společenského a jeho zdánlivě polozapomenuté války, které však neztratily ani na významu, ani na zajímavosti, a proto stále vzbuzují náš zájem. Všechny tituly edice jsou bohatě vybaveny fotografiemi, mapkami, chronologií a dalším ilustračním doprovodem.

Paleta témat je však mnohem pestřejší. Vedle literatury faktu se objevují témata kulturně historická, politologická a příručky.

Součástí edičního profilu je samozřejmě i beletrie, a to historické romány, detektivky, humor, povídkové sbírky i science-fiction.

Nakladatelství je také v současnosti jediným nakladatelským domem, který předkládá veřejnosti postupně a systematicky celé dílo Jiřího Wintera – Neprakty.

Adresa webových stránek

www.epocha.cz

Produkce a zaměření nakladatelství

viz: Informace o firmě

Prezentovaný titul / tituly či ediční řady - pozvánka

Jiří Winter-Neprakta, Miloslav Švandrlík

NEPRAKTYcká HISTORIE

Krátká anotace prezentovaného titulu / titulů či edičních řad

1. vyd., váz., formát 168×230, 168 barevných stran, 315 Kč

Svého času měl Jiří Winter-Neprakta smělý cíl. Vydat postupně soubory vtipných kreseb pod společným názvem NEPRAKTYcké DĚJINY LIDSTVA. Zpracování různých historických období věnoval mnoho času. Při té příležitosti prý “litoval, že za školních dob neopakoval každou třídu alespoň šestkrát, aby mu v paměti uvízlo více bezesporných fakt.”

Dějiny lidstva od Neprakty sice dosud nevyšly, ale za víc jak pět desetiletí tvorby uveřejnil Jiří Winter – zejména v období spolupráce s Miloslavem Švandrlíkem - takové množství vtipů a ilustrací s historickou tématikou, že je z čeho vybírat. Další část cyklu “Z archivů krále humoru” s názvem NEPRAKTYcká HISTORIE dává příležitost posoudit, jak se Mistr kresleného humoru dokázal vypořádat s životem pravěkého člověka, starými Řeky, Římany i Čechy, s gotikou, renesancí i s tajnostmi salónů a ložnic našich předků. Zkrátka z pleistocénu až po Rakousko-Uhersko.

Účast autora, hostů, překladatelů atd.

Jiří Winter – Neprakta a Miloslav Švandrlík

 

Další informace

01.12.12