Pomocný rejstřík k dotazům

 

Pomocný rejstřík k dotazům

 

 

Rejstřík obsahuje odkazy na vyřešené dotazy ze sekcí Všeobecný popis (XXX)

a Tištěné monografie (MON).

Nejnovějším zařazeným dotazem je dotaz číslo 484, poslední aktualizace rejstříku proběhla ke dni 27.7.2010

 

Do rejstříku jsme nezahrnuli:

-          dotazy, ve kterých se opakuje již vyřešený problém a odpověď převážně pouze odkazuje na jiný dotaz

-          dotazy, jejichž řešení bylo příliš stručné nebo neúplné; řešení se opakuje v podrobnější podobě v novějším dotazu, na který rejstřík odkazuje

 

Pod heslem „Poznámky“ jsou uvedeny jenom dotazy, které se týkají formy poznámky, její formulace nebo určení konkrétního pole. Nejsou zde zahrnuty všechny případy, kdy je v dotazu zmínka o poznámce, protože by seznam dotazů byl neúměrně dlouhý. Poznámku ke konkrétní problématice je třeba hledat přímo pod heslem k danému problému.

Totéž platí pro propojovací pole.

 

 

Abecední řazení  14, 95, 177, 459

Adaptace   55

Akce  79,  86, 192,  348

Aktualizace viz Integrační zdroje

Anonymní díla     51, 468

Anotace   409, 423

Autor jako popisný údaj viz Údaje o odpovědnosti

Autor jako selekční údaj viz Korporace, Osobní jména, Volba selekčních údajů 

Autor/název viz Jméno/název

Autorské role viz Kódované údaje

Autorské údaje  viz  Údaje o odpovědnosti

Cena   301

Copyright   112, 134, 163,  385

Číslování svazků   444

Číslovky   6, 14, 86,  97, 170, 245,  284, 285,  345

Členy viz Mluvnické členy

Další fyzické údaje  viz  Ilustrace

Další názvová informace 74,  117, 154,  205, 231, 286, 428

Datum  

-          zápis obecně   14

-          u osobního jména   16, 466

-          vydání   23, 53, 112, 121, 276,  302, 385, 444

Disertace viz Vysokoškolské kvalifikační práce

Divadelní programy    120, 404

Doprovodný materiál   38,  58, 128,  347

Dotisky   23, 53, 60, 349, 351, 456

Druhy dokumentů   416

Edice       

-          autor     3, 9, 270, 320, 384, 465

-          číslování svazků   196, 270

-          indikátor         482

-          MARC 21: pole 440         320, 455

-          nakladatel       474

-          název     3, 320, 363, 465, 474, 478, 486

-          subedice     196, 449, 465, 486

Elektronická adresa viz URL

Exemplář   viz   Údaje o exempláři

Fyzický popis   viz  Ilustrace, Rozsah

Frontispis     162, 362  

Geografická jména   17, 238, 308, 341

Ilustrace   10,  219, 162,  219,  399, 428, 443, 483

Informace o studiu viz Vysoké školy

Iniciály   11,  49,  96,  214

Integrační zdroje   194, 425

Interpunkce  4, 5, 18, 24, 254, 330,  379, 459, 466

-          hranaté závorky   296, 325,

-          na začátku a na konci polí a podpolí   274, 331, 409, 471

ISBN   23,  60,  226,  238, 262,  267,  307,  309, 379, 381, 401, 472

Iterace viz Integrační zdroje

Jazyk dokumentu   35, 43, 62, 67, 221, 308, 378,

-          viz též Kódované údaje – jazyky

Jazyk originálu viz Originál

Jméno/název   2, 3, 51,  55,  133,  228,  250,  254, 260,  363,  384, 396

Jméno rodiny   20, 384

Katalogizační agentura   viz   Převzaté záznamy

Katalogy výstav viz Výstavy

Kódované údaje   10, 90, 219, 302, 354 

-          autorské role     79, 92, 187

-          jazyky   35, 43, 67, 100, 178,  221, 308, 371, 378, 464, 479

-          země   13,  36, 102, 104, 113,  178,  223,  240,  281,  308,  338,  370,  374 

Kolektiv autorů viz Více autorů    

Konference  viz Akce

Korporace   12, 17, 18, 44, 49,138, 147, 151, 181, 192, 341, 348 

-          viz též Volba selekčních údajů

Kvalifikátory   12, 17, 138, 341, 474

Kvalifikační práce viz Vysokoškolské kvalifikační práce

Latinka   viz   Speciální a méně obvyklé znaky  

Leporela     481

Libreta   435, 470

Mezery   14, 173,  214,  287, 330

Místo vydání   13, 17, 83, 102, 113, 114, 157, 223, 227, 240, 281, 296, 338, 374

Mluvnické členy   39,  109,  177,  207,  211,  287, 402, 478

Monografická čísla k seriálům   324, 433

Nakladatel   8, 39, 48,  54,  60,  78,  114,  124,  130,  152, 156,  163, 181,  240, 273, 296,   300,  361, 400, 403, 415, 445, 474

Nakladatelské údaje viz Místo vydání, Nakladatel, Datum vydání

Národní pole/podpole/indikátory   48,  78,  114, 152, 156, 260, 262, 268,  307

Název   14, 44, 47, 58, 70, 195, 243, 272, 274, 417, 426, 458, 467, 475

-          Interpunkce     5, 272, 274

-          Mluvnické členy     109, 211

-          Souběžné názvy     63, 74, 346, 404, 426

-          Varianty názvu     195, 211, 231, 426, 458, 467, 475

-          Velká písmena     88, 93, 109

-          viz též Unifikované názvy

Název originálu viz Originál

Několik autorů  viz Více autorů

Několikasvazkové monografie viz Vícesvazkové monografie

Několik děl v jednom dokumentu viz Více děl v jednom dokumentu

Nelatinková písma  96, 129, 158, 159, 434, 438, 454

Nepublikované materiály viz Rukopisy (novodobé)

Normy   143

Obrazové přílohy  219, 443

Odkazy   82,  159

Odpovědnost  viz  Údaje o odpovědnosti

Originál  180,  207, 268,  371, 464

Oskenované obálky knih   viz   Projekt TOC

Oskenované obsahy knih   viz   Projekt TOC

Osobní jména  11, 16,  20,  49,  59,  73, 82, 118, 159, 173, 187,  297,  348, 380

-          viz též Volba selekčních údajů

Označení vydání  viz  Vydání

Periodicita   253

Písmo - speciální a méně obvyklé znaky   viz   Speciální a méně obvyklé znaky

Podnázev viz Další názvová informace

Pokračující zdroje viz Integrační zdroje, Seriály

Poznámky   15, 56,  179,  195,  205,  251, 369

-          k obsahu    52, 128, 250, 402

-          citační   115

Prameny popisu   153, 251

-          Další názvová informace    205, 286

-          Edice   363

-          Místo vydání    83, 114

-          Nakladatel    54, 78, 124, 400

-          Název    47, 195, 426

-          Rok vydání    112, 121

-          Údaje o odpovědnosti    47, 62, 98, 134, 325

Právní dokumenty viz Zákony

Projekt TOC   427

Propojovací pole   288,  343, 446

Překlad   22,  43,  100, 134,  268,  371

Překladatel  viz  Překlad

Přepracovaná díla   viz   Adaptace

Převzaté záznamy  418, 420   

Přílohy časopisů (monografické)   viz   Monografická čísla k seriálům

Příručky pro katalogizaci viz Standardy 

Přítisky   1,  2,   7,  46,  51,  133,  251,  254,  307, 396, 468, 470

Přívazky   131

Psaní velkých písmen  viz  Velká písmena

Pseudonymy   73,  82, 118, 139, 383 

Reprinty   396

Rok viz Datum

Romanizace viz Nelatinková písma

Rozsah   21,  251,  330,  359,  392,  395, 440, 443, 481, 484

Rukopisy (novodobé)  41,  142, 477

Řazení   viz  Abecední řazení

Sebrané spisy   3,  384

Selekční údaj jméno/název  viz   Jméno/název

Separáty   190,  293

Seriály   253,  259,  262,  307,  324,  326

Seznamy přednášek viz Vysoké školy

Slovníky   43

Souběžné údaje   63,  74,  285,  346, 404, 426

Souběžný název viz Název

Související díla   55, 369, 446, 448

Speciální a méně obvyklé znaky  57, 103, 105, 434

Spoluautoři viz Více autorů

Standardy 172

Stránkování viz  Rozsah

Studijní programy, plány viz Vysoké školy

Text tištěný zvratmo   250, 251

Tiráž   62, 83, 124, 195

Tisk zvratmo  viz  Text tištěný zvratmo

Tiskárna, tiskař   152,  273, 385,  415

Titulní list  viz  Titulní stránka

Titulní stránka  47, 78, 98, 121, 153, 205, 251, 286, 325, 400, 428, 429

TOC   viz  Projekt TOC

Transkripce viz Nelatinková písma

Transliterace viz Nelatinková písma

Učebnice   243, 486

Údaje o exempláři   179

Údaje o odpovědnosti   11, 20, 22, 24, 47, 49, 51, 52, 55, 62, 70, 96, 122, 134, 294, 325, 334, 467

Údaje o rozsahu   viz Rozsah

Údaj o vydání  viz  Vydání

Unifikované názvy   2,  80,  81,  216,  355

UNIMARC (specifická pole, podpole a indikátory)   4, 5, 15, 59, 68,  98,  99,  199,  334

Univerzity viz Vysoké školy

Úpravy textů   viz   Adaptace

URL   358, 427

Úvodní členy viz Mluvnické členy

Vazba knihy   226,  242,  351,  381, 388

Vazební pole viz Propojovací pole

Velká písmena   21,  69,  88, 91,  93, 109, 124, 151, 170, 196,  279,  286,  294, 439

Věnování   391

Verze díla  107

Více autorů  20,  68, 98, 99, 199, 280, 334, 441, 452

Více děl v jednom dokumentu   1, 2, 7, 19, 46, 51, 52, 64,  131, 133,  250,  251,  254,  307, 396, 429

Vícesvazkové monografie   6, 61, 117, 243, 323, 366, 417, 458

Volba selekčních údajů    

-          korporace   56,  65,  98, 191, 200, 435, 453

-          osobní jména   22, 55, 73, 92, 118, 139, 200, 254, 383, 399, 450

-          viz též Více autorů

-          UNIMARC (specifická pole)  59,  68,  98,  99,  199,  334

Volba záhlaví viz Volba selekčních údajů

Volitelná pravidla   276

Vydání   7,  23,  46,  53, 97,  285,  366,  349, 412, 456

Vydavatel   40,  48,  56,

Výpustky   122, 259

Vysoké školy

-          jako korporativní záhlaví   40,  65,  79,  147, 181

-          dokumenty vydávané vysokými školami  40,  41,  65, 115,  128, 181, 184, 187, 191,  326, 343, 326, 426

Vysokoškolské kvalifikační práce   41,  79,  115,  184,  191

Výstavy   200, 475

Webová adresa   viz   URL

Záhlaví jméno/název  viz   Jméno/název

Zákony   2,  80, 81, 425

Země vydání viz Místo vydání

Zkratky   6, 38, 49, 93, 130, 163, 214, 227, 294, 440

Změna názvu

-          monografie   126, 412

Zvratný výtisk  viz  Text tištěný zvratmo

Životní  data viz Datum

 

 

 

 

Jarmila Přibylová

 

01.12.12