Informace o nakladatelství

Informace o nakladatelství

nakladatelství KAVA-PECH, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice, tel.: 257 712 201, fax: 257 712 126, e-mail: info@kava-pech.cz

Adresa webových stránek

http://www.kava-pech.cz/

Produkce a zaměření nakladatelství

Nakladatelská činnost:

Nakladatelství KAVA-PECH se zabývá převážně vydáváním odborné a jazykové literatury se zvláštním zřetelem na esperanto, včetně beletrie. Kromě toho zajišťujeme nakladatelský servis pro malá nakladatelství a autory připravující vydání vlastním nákladem. Dosud jsme vydali 100 publikací pod vlastním ISBN a mnoho dalších na zakázku.

Současně poskytujeme služby jako kongresová a cestovní agentura.

Prezentovaný titul / tituly či ediční řady

2 novinky, týkající se jazyka esperanto – učebnice:

Jana Melichárková: Esperanto pro děti 2
Petr Chrdle, Stanislava Chrdlová: Esperantem za tři měsíce (třetí přepracované vydání)

K nim představíme další tituly vhodné jako doplněk k výuce Esperanta (slovníky, gramatiku, ilustrovanou frazeologii, 1. díl nové učebnice Esperanto pro děti, případně pro zájemce publikace v češtině, týkající se esperanta)

1 novinka – pohádky:

Marie Uhrová, Michal Voldán: Pohádky s Mákem

Krátká anotace prezentovaného titulu / titulů či edičních řad

Petr Chrdle – Stanislava Chrdlová: Esperantem za tři měsíce

Učebnice esperanta obsahující i konverzační a čítankovou část. Umožňuje i samoukům během 12 týdnů osvojení esperanta v dostatečné míře pro běžnou konverzaci, čtení esperantské literatury a poslech esperantského vysílání rozhlasových stanic. 3. vydání.

Jana Melichárková: Esperanto pro děti 2

Druhý díl atraktivní, přehledně a logicky uspořádané učebnice základů esperanta, obsahem a hravou formou výuky vhodné zejména pro děti od 6 do 12 let. Kniha je bohatě a půvabně ilustrovaná Miroslavou Tomečkovou.

Z dalších dříve vydaných knih, týkajících se esperanta půjde zejména o:

Jana Melichárková: Esperanto pro děti 1
Kraft, K.: Česko-esperantský slovník
Kraft, K., Malovec, M.: Esperantsko-český slovník
Malovec, M.: Gramatiko de Esperanto
Fiedler, S.; Rak, P.: Ilustrita frazeologio
Blanke, D.: Interlingvistika
Dobrzyński, Roman: Zamenhofova ulice

Marie Uhrová, Michal Voldán: Pohádky s Mákem

Půvabné vyprávění o skřítkovi Mákovi a jeho přátelích, které potěší každé dítě. Atraktivní vázaná publikace ilustrovaná Terezou Budilovou.

Účast autora, hostů, překladatelů atd.

autoři, překladatelé a ilustrátoři našich knih

Další informace

Firma KAVA-PECH (Kongresová a vzdělávací agentura Petra Chrdleho) vznikla v roce 1992.

01.12.12