Informace o nakladatelství

Knižní čtvrtky v Zrcadlové kapli Národní knihovny ČR

Informace o nakladatelství

nakladatelství KAVA-PECH, Anglická 878, 252 29 Dobřichovice, tel.: 257 712 201, fax: 257 712 126, e-mail: info@kava-pech.cz

Adresa webových stránek

http://www.kava-pech.cz/

Produkce a zaměření nakladatelství

Nakladatelská činnost:

Nakladatelství KAVA-PECH se zabývá převážně vydáváním odborné a jazykové literatury (se zvláštním zřetelem na esperanto, včetně beletrie). Kromě toho zajišťujeme nakladatelský servis pro malá nakladatelství a autory připravující vydání vlastním nákladem. Dosud jsme vydali 100 publikací pod vlastním ISBN a mnoho dalších na zakázku.

Současně poskytujeme služby jako kongresová a cestovní agentura.

Prezentovaný titul / tituly či ediční řady

novinka: Věra Barandovská, Karin Schöne: Nový německý pravopis závazný od 1. 8. 2006

+ další jazykové publikace

Krátká anotace prezentovaného titulu / titulů či edičních řad

Věra Barandovská, Karin Schöne:
Nový německý pravopis závazný od 1. 8. 2006

Stručně a srozumitelně popsané novinky v německém pravopisu, které vstupují v platnost 1. 8. 2006. Kromě vysvětlení principů změn je uvedena i rozsáhlá abecedně řazená tabulka slov, jejichž pravopis se mění, doplněná o české ekvivalenty.


Účast autora, hostů, překladatelů atd.

 

Další informace

Firma KAVA-PECH (Kongresová a vzdělávací agentura Petra Chrdleho) vznikla v roce 1992.

01.12.12