LEDEN  2008
Archiv výstav 2008
Archiv výstav 2001 - 2007
Otevírací doba uvedena u jednotlivých výstav - sledujte mimořádná uzavření

PROPAGAĆNÍ PŘEDMĚTY


 
Rezervační on-line systém a předprodej vstupenek
Sledujte aktuální informace na wwwold.nkp.cz

tisková zpráva 17.12. 2007 - doc tisková zpráva 19.9. 2007 - doc tisková zpráva 10.9. 2007 - doc vernisáž výstavy 19.9. 2007 tisková konference 19.9. 2007

CODEX GIGAS - ĎÁBLOVA BIBLE
Tajemství největší knihy světa

Digitalizovaná verze (v Národní knihovně Švédska)
Digitalizovaná verze (v Manuscriptoriu)
20. 9. 2007 –  9. 3. 2008

Výstava prodloužena do 9. března 2008

Na výstavě se veřejnosti představuje Codex gigas, zvaný též Ďáblova bible, který je pokládán za největší známý rukopis na světě. Vznikl na počátku 13. století v podlažickém klášteře v Čechách a roku 1648 jej ze sbírek císaře Rudolfa II. ukořistila švédská vojska. Po více než 350 letech se alespoň načas vrací do Čech, kam ho zapůjčila vůbec poprvé Královská knihovna ve Stockholmu. Návštěvníci výstavy se mohou seznámit s knihu samotnou, s jejím obsahem a uměleckým ztvárněním, významem i funkci a zároveň mohou sledovat její cestu od vzniku až po její osudy ve Švédsku.

Výstava je pořádaná pod záštitou předsedy vlády ČR Mirka Topolánka, ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga, ministra zahraničních věcí Švédska Carla Bildta, ministra kultury ČR Václava Jehličky, velvyslankyně Švédska v ČR J. E. Catherine von Heidenstam, primátora hl. m. Prahy Pavla Béma a velvyslankyně ČR ve Švédsku J. E. Marie Chatardové.

Vstupné: 100 Kč - dospělí; 50 Kč - studenti, senioři, děti od 10 do 15 let;
50 Kč/1 osoba - skupina 10 a více osob; zdarma - děti do 10 let (rezervace nutná)

Galerie Klementinum - přízemí 1. patro, po-ne: 10.00 - 19.00 hod.


SLOVANÉ A ISLÁM
11. 12. 2007 - 31. 1. 2008

Výstavu pořádá Slovanská knihovna. Autory výstavy jsou Michal Téra a Michal Řoutil.

Výstavní prostory Slovanské knihovny ve 3. patře, pondělí - pátek: 9 - 19 hodin, sobota: 9 - 14 hodin.


ČESKO-PERUÁNSKÉ VZTAHY
5. 12. 2007 – 28. 2. 2008

Výstava, pořádaná Národní knihovnou ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím Peruánské republiky, sleduje vzájemné mezinárodní kontakty obou zemí od roku 1922 až do současnosti.

Ředitelská chodba v 1. patře, pondělí – sobota: 9 - 19 hodin


MILNÍKY NA CESTĚ K NOVÉ BUDOVĚ NÁRODNÍ KNIHOVNY
Pohled do minulosti a současnost
stálá expozice

Výstava přibližuje opakující se snahy o zajištění nového objektu pro Národní knihovnu,
které lze vysledovat již od druhé poloviny 19. století.

Vstupné 5 Kč pro návštěvníky, kteří se neprokáží čtenářským průkazem NK ČR.

Výstavní chodba v přízemí, pondělí – sobota: 9 - 19 hodin


  

01.12.12