LEDEN  2010
Archiv výstav 2010
Archiv výstav 2001 - 2009
Otevírací doba uvedena u jednotlivých výstav - sledujte mimořádná uzavření

PROPAGAĆNÍ PŘEDMĚTY


 
Pozvánka
 

Tisková zpráva
tisková zpráva - doc
 

Z výstavy
vernisáž výstavy
 

Z vernisáže
vernisáž výstavy

 


ITEM PLURES ET ALIOS LIBROS
Knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny ČR
1. 10. 2009 - 10. 1. 2010


Výstava představuje výjimečné historické jádro fondu knihovny kláštera premonstrátů v Teplé u Mariánských Lázní, jež bylo vykoupeno státem v průběhu tří let a dáno do správy Národní knihovny ČR. V českém měřítku se jedná o druhý největší soubor rukopisů po sbírce strahovského kláštera. Nejstarším rukopisem je latinské zpovědní zrcadlo, kodex Poenitentionale, se staroněmeckou modlitbou napsanou okolo roku 830. Výstavu doplňují exponáty spjaté s historií kláštera.

Vstupné:
dospělí 60 Kč; senioři, studenti a děti 10-15 let 40 Kč;
skupina 10ti a více osob 1 osoba 40 Kč; děti do 10 let zdarma

Galerie Klementinum, 1. patro, úterý – neděle: 10 - 19 hod. 

 

 

Tisková zpráva
tisková zpráva - doc


Z výstavy

vernisáž výstavy


Z vernisáže

vernisáž výstavy
 

 


 


60 let NA KŘÍDLECH ALBATROSU

25. 11. 2009 – 7. 2. 2010


Výstava je vyvrcholením akcí pořádaných k 60. výročí založení nakladatelství Albatros, našeho nejstaršího a největšího nakladatelství dětské knihy.
Jde o ojedinělý výstavní projekt, prestižní množstvím vystavených děl i autorským zastoupením. Mezi přibližně stovkou titulů najde návštěvník oblíbená díla Josefa Lady, Jiřího Trnky, Ondřeje Sekory, Zdeňka Milera, Václava Čtvrtka i dalších autorů a ilustrátorů knih pro děti. Mnoho děl je představeno v původních vydání, dochovaných vzácně v depozitářích NK ČR.

Vstupné:
dospělí 60 Kč; senioři, studenti a děti 10-15 let 40 Kč;
skupina 10ti a více osob 1 osoba 40 Kč; děti do 10 let zdarma

Galerie Klementinum, přízemí,  úterý – neděle: 10 - 19 hod.

 

 

Pozvánka

Tisková zpráva
tisková zpráva - doc

Z výstavy

vernisáž výstavy

Z vernisáže
vernisáž výstavy
 


200 LET PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE - nejstarší konzervatoře ve střední Evropě
15. 1. - 27. 3. 2010

Putovní výstava, pořádaná ve spolupráci s Pražskou konzervatoří, připomíná významné výročí vzniku této kulturní instituce, jež bylo zařazeno mezi světová výročí UNESCO na rok 2011.
Výstava shrnuje to nejdůležitější, co za dobu své existence škola přinesla naší i evropské a světové kultuře a připomíná významné.osobnosti, které vychovala.

Výstavní chodba v přízemí, pondělí – pátek: 9 - 19 hodin

 

 

Pozvánka


Z vernisáže

vernisáž výstavy
 

 
CESTAMI VZÁJEMNÉHO SBLIŽOVÁNÍ
"Česko-ruská jednota" 1919-1939

Od 11. 1. 2010

Výstava o činnosti kulturního spolku, jehož poslání spočívalo v pěstování česko-ruské vzájemnosti.
V jeho výboru působili představitelé české vědy a kultury i známé osobnosti z kruhů ruské emigrace. Významnou úlohu v něm mezi jinými sehrála
spisovatelka a překladatelka Anna Tesková, která vstoupila do kulturní historie jako adresátka více než stovky dopisů největší ruské básnířky Mariny Cvetajevové.

Autorem výstavy je PhDr. Jiří Vacek.

Výstavní prostory Slovanské knihovny ve 3. patře, pondělí - pátek: 9 - 19 h., sobota: 9 - 14 h.

 

 
01.12.12