Kleinovy hodiny

Dochované hodinové stroje vznikly zásluhou mechanika Jana Kleina. Hodinový stroj byl propojen vždy s jinou astronomickou hříčkou, znázorňující jednou střídání dne s nocí, jindy představující postavení nebeských těles podle Koperníka, jindy zase kalendář na další tisíciletí.01.12.12