Členství Národní knihovny ČR a j

Členství Národní knihovny ČR a jejích pracovníků v mezinárodních a národních organizacích a institucích
Membership of the National Library and Its Specialists in National and International Organizations and Institutions


Mezinárodní členství instituce

International Institutional Membership

 

Organizace, spolek / Organisation Oblast spolupráce / Area of cooperation Kontaktní osoba / Contact person
IFLA
International Federation
of  Library Associations and Institutions
National Libraries Ing. Tomáš Böhm (l. 262)
Classification and Indexing Section Mgr. Marie Balíková (l. 352)
IAML
International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres
International Inventory of Musical Sources (RISM)

Mgr.Zuzana Petrášková (l. 129, 255) 

LIBER
Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche

Association - representing and promoting the interests of research libraries of Europe

Mgr. Adolf.Knoll (l. 274)

Expert Group of European Manuscript Librarians

PhDr. Zdeněk Uhlíř (l. 283)

CENL
Conference of European National Librarians

Foundation aiming increase and reinforce the role of national libraries in Europe

Ing. Tomáš Böhm (l. 262)

CDNL
Conference of Directors of National Libraries

Association of chief executives of national libraries – promoting common interest to national libraries worldwide

Ing. Tomáš Böhm (l. 262)

TEL - The European Library
Evropská knihovna
Evropská knihovna

Mgr. Adolf.Knoll (l. 274)

Contact Group

Mgr. Edita Lichtenbergová (l. 302)

ISBN - International ISBN Agency přidělování čísel ISBN

Mgr. Antonín Jeřábek (l. 306)

ISMN - Internationale ISMN-Agentur e.V. přidělování čísel ISMN

Mgr. Antonín Jeřábek (l. 306)

TEI Consortium
 

Text Encoding Initiative

Mgr. Jindřich Marek (l. 133)

EROMM
European Register of Microform Masters

podpora ochranného reformátování - zejména mikrofilmování, ale rovněž i digitalizace, evidence bibliografických záznamů o reformátovaných dokumentech, výměna a zpřístupňování reformátovaných titulů, koordinace reformátování

Mgr. Tomáš Foltýn (CDH l. 314)

NAPLE
National Authorities on Public Libraries in Europe

spolupráce metodických center pro veřejné knihovny v Evropě

Mgr. Eva Bartůňková (l. 341)

IGELU
The International Group of Ex Libris Users  
Aleph - implementace

Radovan Záhořík (l. 385, 171)
(l. 385)

CERL
Consortium of European Research Libraries (associované členství - associated membership)

The Hand Press Book Database
CERL - info   HPB - info  Thesaurus
Manuscript Working Group

PhDr. Zdeněk Uhlíř (l. 283)

UDCC
UDC Consorcium

Exekutivní výbor UDC, cíl činnosti: rozvoj a šíření klasifikačního systému MDT na národní a mezinárodní úrovni

Mgr. Marie Balíková (l. 352)

ASEEES - Association for of Slavic, East European and Eurasian Studies

non-profit organization dedicated to knowledge about the former Soviet Union and countries of Central and Eastern Europe

PhDr. Lukáš Babka (l. 354)

IIPC - International Internet Preservation Consortium

The mission of the International Internet Preservation Consortium (IIPC) is to acquire, preserve and make accessible knowledge and information from the Internet for future generations everywhere, promoting global exchange and international relations.

RNDr. Tomáš Svoboda (l. 126)

VIAF
Virtual International Authority File

spolupráce  na vytváření mezinárodního souboru autorit

Mgr. Edita Lichtenbergová (l. 302)

ICOM - International Council of Museums  

BcA. Jana Dřevíkovská (CDH l. 232,331)

IADA

Internationale Arbeitsgemeinschaft der Archiv-, Bibliotheks- und Graphikreatauratoren

Ing. Petra Vávrová, PhD. (CDH l. 102)

AIC

The American Institute for Conservation

Ing. Petra Vávrová, PhD. (CDH l. 102)


Účast  NK v konsorciích na zpřístupňování elektronických informačních zdrojů
National and International Institutional Membership: access to electronic information resources

Konsorcium Anopress Využívání elektronických informačních zdrojů - Mediální databáze (plné texty českých novin a časopisů) PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Konsorcium ASPI Databáze ASPI (právní informace ČR)  
Konsorcium EBSCO
(projekt INFOZ VZ09006)
Databáze EBSCO (multioborový informační zdroj) PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Konsorcium WoK
(projekt INFOZ)
Databáze Web of Knowledge (obsahuje Web of Science, Journal Citation Reports a ISI Proceedings) PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Konsorcium Elektronické zdroje pro anglicky psanou literaturu
(projekt INFOZ)
Databáze Literature Online a Literature Resource center PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Konsorcium NATUR-AGRO
(projekt INFOZ)
Databáze Biological Abstracts, ESPM, GeoScience Word, Georef, Geobase PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Konsorcium Springer LINK
(projekt INFOZ)
Databáze odborných časopisů nakladatelství Springer PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Konsorcium Science Direct
(projekt INFOZ)
Databáze odborných časopisů nakladatelství Elsevier Science PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Konsorcium EZB Elektronická knihovna odborných časopisů Mgr. Karolína Košťálová (l.161),
PhDr. Petra Šťastná (l. 391)
Konsorcium OCLC
(projekt INFOZ VZ09006)
Zpřístupnění služby OCLC FirstSearch PhDr. Hanuš Hemola (l. 209)
Konsorcium hudebních zdrojů
(projekt INFOZ VZ09006)
Zpřístupnění hudebních zdrojů (International Index to Music Periodicals Full Text, ISTOR Music Collection, Music Online, RIPM Online Archive of Music Periodicals) Mgr. Václav Kapsa, PhD. (l. 255)
Konsorcium knihovnických zdrojů
(projekt INFOZ VZ09006)
Zpřístupnění knihovnických zdrojů (LISA, LISTA CASC) Mgr. Eva Bartůňková (l. 341)
Konsorcium center mezinárodních meziknihovních služeb
(projekt INFOZ VZ09006)
Podpora sféry VVI dotovaným nákupem IFLA Vouchers PhDr. Hanuš Hemola (l. 209)

 

Členství NK v národních organizacích a spolcích

Institutional membership in national organizations and associations

 

Organizace, spolek
Association, corporation
Oblast spolupráce
Area of cooperation
Kontaktní osoba
Contact person
Česká společnost pro výzkum 18. století (ČSVOS) 
(národní součást společnosti ISECS)
hudební prameny na území ČR Mgr.Zuzana Petrášková (l. 129,255)
SKIP
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
spolupráce knihoven, vzdělávání, prosazování zájmů knihoven, jejich pracovníků i uživatelů

PhDr. Vít Richter (l. 338)

SČKN
Svaz českých knihkupců a nakladatelů
Association of Czech Booksellers and Publishers
svaz reprezentující české nakladatele a knihkupce
Association representing Czech Publishers and Booksellers

PhDr. Milena Ředinová
(l. 55/316, fax:55/333)

SDRUK
Sdružení knihoven ČR
spolupráce knihoven, vzdělávání

Ing. Tomáš Böhm (l. 262)

Sdružení pro českou národní bibliografii spolupráce na tvorbě české národní bibliografie Mgr. Edita Lichtenbergová (l. 302)
Asociace muzeí a galerií AMG   Ing. Tomáš Böhm (l. 262)

Osobní členství specialistů NK v mezinárodních komisích, institucích, edičních radách atp.
Personal membership of NL specialists in international committees, institutions, editorial boards, etc.

Mezinárodní organizace / International organisation Pracovní skupina/komise / Work Group/committee Členství z NK / Membership from NL
UNESCO Memory of the World Sub-Committee on Technology Mgr. Adolf.Knoll (l. 274)
Vědecká rada Národní knihovny Lotyšska, Riga Vědecká rada Mgr. Adolf.Knoll (l. 274)
EBSCO Publishing EBSCO
European Academic Advisory Board
PhDr. Hana Nová (l. 391,291)
Národná komisia pre služby Poradní orgán ředitele SNK pro otázky knihovnických a informačních služeb PhDr. Hanuš Hemola (l. 209)
Rada uživatelů e-infrastruktury CESNET Document Delivery and Resource Sharing Section Mgr. Adolf.Knoll (l. 274)
01.12.12