Činnost Oddělení rukopisů a starých tisků

Oddělení rukopisů a starých tisků doplňuje, spravuje a zpřístupňuje historický fond NK. Buduje a spravuje příruční knihovnu a příruční fondy oddělení. Zpracovává a rediguje národní retrospektivní bibliografii „Knihopis“. V rámci své působnosti se podílí na odborné publikační a výstavní činnosti NK. Podílí se na vytváření virtuálního badatelského prostředí pro práci s historickými fondy. Věnuje se výzkumu a vývoji v oblasti historie knižní kultury a kulturního dědictví. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty z oboru knižní kultury.

 

NOVÉ:  Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století

 

Katalogizace historických fondů; Pracovní skupina

Vývozní povolení - INFORMACE

 

Podmínky pro zapůjčování knižních materiálů na výstavy

 

Veronika Procházková

01.12.12