Odkazy na jiné internetové stránky

 

Rukopisy

Stránky k rukopisným studiím
Folio, Manuscript, Paleography, Codicology
Handschriften, Inkunabeln und frühe Drucke
Internetquellen zu Handschriften, Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main
KSBM-Wien, Links für Handschriftenbearbeiter
Scriptorium
Instituce (rukopisný výzkum)

Oddělení rukopisů a starých tisků Knihovny Národního muzea
Oddělení pro soupis a studium rukopisů MÚA AV ČR
Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters
Institut de Recherche et d'Histoire des Textes

 

Inkunábule

 

Online Resources for Incunabula Research

ISTC

Soupis jazykově českých inkunábulí
(bez uvedení autorčina jména opsáno z díla Emmy Urbánkové, Knihopis českých a slovenských tisků ... Dodatky. Díl I. Prvotisky (do r. 1500), Praha 1994. Naskenována některá folia z tisků.)

Naskenovaný katalog prvotisků Vědecké knihovny v Olomouci.
Katalog inkunábulí Bavorské státní knihovny v Mnichově
(Eviduje 17401 exemplářů v 9574 prvotiskových vydáních.)

Souborný katalog inkunábulí v knihovnách Badenska-Württemberska.
Souborný katalog inkunábulí rakouských knihoven.
Michael Reker, Verzeichnis der Inkunabeln in der Erzbischöflichen Akademischen Bibliothek Paderborn.
Projekt Druckgraphische Buchillustrationen des 15. Jh.
(digitalizované ilustrované něm. inkunábule z fondu Bavorské státní knihovny.)

Katalog inkunábulí Univerzitní knihovny v Innsbrucku. (katalog všech inkunábulí se připravuje)
Katalog inkunábulí Univerzitní knihovny v Grazu.
Katalog inkunábulí Bibliothèque de l'Académie nationale de Médecine.
Gesamtkatalog der Wiegendrucke.
(Elektronická podoba základní bibliografie inkunábulí. Vzhledem k tomu, že vydávání GW dospělo prozatím jen k X. svazku a k heslu Hierocles, rozhodla se berlínská redakce zveřejnit tzv. rukopis GW, tedy zatím nevydané karty s popisy pro zbylou část abecedy, v naskenované podobě. K naskenovaným kartám je vždy přiřazen i zákl. bibl. záznam daného vydání; v podobě těchto zákl. záznamů je pak obsažena i již vydaná část abecedy. Databáze umožňuje celou řadu vyhledávání.)

 

Staré tisky

 

JIB  Jednotná informační brána

KATIF - GK I  naskenovaný katalog Národní knihovny ČR  1501-1950

Knihopis digital

VKOL   historické fondy Vědecké knihovny v Olomouci

MZK  historické fondy Moravské zemské knihovny

SK ČR   Souborný katalog ČR

STT  Databáze starých tisků a map NK ČR (1501-1800)

 

KVK  Karlsruhe Virtual Catalog

EDIT 16  Census of Italian 16th Century Editions

VD 16  Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts

VD 17  Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts

CERL Thesaurus

 

 

Tezaury  (geografická jména, osoby, instituce, jiné)

 

Veronika Procházková

01.12.12