České časopisy objednané na rok 2012 - oborový seznam

abecední seznam
 
Tyto časopisy jsou dostupné ve studovně periodik - aktuální číslo je vyloženo ve volném výběru, starší ročníky jsou expedovány na počkání. V bázi NKC mají tyto jednotky uvedeno "studovna/sklad"

Všeobecnosti Sign. stud.
Reflex 0-1
Týden 0-2
Filozofie
Filosofický časopis 1-1
Psychologie
Československá psychologie 159-1
Psychologie dnes 159-67
Teologie
Katolický týdeník 2-1
Křesťanská revue 2-2
Souvislosti 2-4
Roš Chodeš 2-6
Společenské vědy
Acta musei Moraviae. Vědy společenské 3-1
Slezský sborník 3-2
Teorie vědy dříve jako Věda, technika, společnost 3-3
Sociologie
Sociologický časopis 316-1
Politika
Mezinárodní politika 32-1
Mezinárodní vztahy 32-2
Střední Evropa 32-3
Listy 32-4
Respekt 32-5
Veřejná správa 32-6
100+1 zahraniční zajímavost 32-7
Politologická revue 32-54
Politologický časopis 32-74
Ekonomie
Politická ekonomie 33-1
Obchodní věstník 33-4
Nový profit (dříve jako Profit) 33-8
Poradce 33-11
Strategie 33-39
Práce
Moderní řízení 331-1
Právo zpět
Sbírka zákonů ČR 34-1
Ústřední věstník 34-2
Právník 34-3
Právní rozhledy 34-30
Právní rádce 34-31
Časopis pro právní vědu a praxi 34-37
Sociální práce
Práce a sociální politika 36-1
Výchova a vzdělávání
Učitelské noviny 37-1
Pedagogika 37-2
Komenský 37-3
Děti a my 37-4
Český jazyk a literatura 37-5
Matematika, fyzika, informatika 37-6
Historický obzor 37-7
Etnologie
Český lid 39-1
Demografie 39-2
Romano Džaniben 39-12
Přírodní vědy
Sborník Národního muzea. Řada B, Přírodní vědy 5-2
Vesmír 5-3
Životní prostředí
Ochrana přírody 504-10
Matematika
Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 51-1
Applications of Matematics 51-2
Fyzika
Československý časopis pro fyziku 53-1
Geologie
Journal of Geosciences 55-1
Acta musei Moraviae. Vědy geologické 55-20
Biologie
Živa 57-2
Acta musei Moraviae. Vědy biologické 57-76
Botanika
Preslia 58-1
Zoologie
Folia zoologica 59-1
Lékařství
Zdravotnické noviny 61-2
Regenerace 61-4
Technika
Technický týdeník 62-1
Počítače
Computerworld 681-1
Chip 681-2
Umění
Umění 7-1
Estetika 7-2
Architektura
Architekt 72-1
Ateliér 72-2
Divadlo, film
Divadelní revue 79-1
Amatérská scéna 79-2
Film a doba 79-9
Sport, hry, zábava
Přehled kulturních pořadů v Praze 796-5
Jazykověda
Časopis pro moderní filologii 8-1
Listy filologické 8-2
Slovo a slovesnost 8-3
Naše řeč 8-4
Slavia 8-5
Literatura
Literární noviny 82-3
Tvar 82-4
Česká literatura 82-5
Svět literatury 82-7
Revolver revue 82-9
Prostor revue 82-11
Sborník Národního muzea. Řada C, Literární historie 82-12
Host 82-95
Archeologie
Archeologické rozhledy 902-1
Vlastivědný věstník Moravský 902-2
Památky archeologické 902-3
Geografie
Geografie 91-1
Lidé a země 91-3
Nový orient 91-4
National geographic 91-10
Dějiny
Český časopis historický 93-1
Sborník Národního muzea. Řada A, Historie 93-2
Časopis Národního muzea. Řada historická 93-3
Dějiny a současnost 93-4
Slovanský přehled 93-6
Archivní časopis 93-7
Sborník archivních prací 93-8
Byzantinoslavica 93-9
Historie a vojenství 93-10
Dějiny věd a techniky 93-12
Kuděj : časopis pro kulturní dějiny 93-30
Soudobé dějiny 93-51
Zprávy památkové péče 93-72

Hana Nová

01.12.12