EDS - Multivyhledávač NK ČR


 Zkušební přístup do 30.11.2012  Zkušební přístup do 31.12.2012
  Encyclopaedia Britannica Academic Edition
 • 800 000 plnotextových článků a e-knih
 • slovník Merriam-Webster Dictionary
 • databáze statistik World Data Analyst
 • možnost vytvořit a spravovat vlastní složku "My Workspace"
 • citace v předdefinovaných formátech (MLA, APA atd.)
 • možnost vzdáleného přístupu
 • průběžná aktualizace
Novinky
 • databáze OmniFile Full Text Select od firmy W.H.Wilson přidána do rozhraní EBSCOhost
Seznam zdrojů
Plnotextové verze časopisů
České časopisy
Oborové bibliografické databáze
Encyklopedie a příručky
Nakladatelské databáze
Elektronické knihovny

Elektronické informační zdroje ve Studovně periodik

Národní knihovna ČR zpřístupňuje ve svých studovnách i na základě vzdáleného přístupu řadu oborových databází a dalších elektronických zdrojů, často včetně plnotextových informací či s odkazem na dostupnost plného textu. Více o licencovaných elektronických zdrojích dostupných v NK ČR naleznete zde.Seznam zdrojů

Vstup Popis
 
  EZB (Elektronická knihovna časopisů)
 • možnost vyhledat konkrétní titul časopisu a zjistit jeho dostupnost v plném textu
 • vyhledávat lze i tituly podle oborů
 • více o EZB

nahoru

Anopress
  Anopress
 • články v českých novinách a časopisech
 • mediální databáze monitoruje aktuální články v českých denících, časopisech a dalších médiích, včetně televize, rozhlasu a internetu (seznam zdrojů)
 • dostupný je archiv od roku 1996
 • vstup do databáze možný pouze z počítačů ve studovnách NK ČR

nahoru

ASPI
  ASPI (Automatizovaný systém právních informací)
 • databáze ASPI obsahuje:
  • Předpisy: předpisy české a slovenské Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv, Sbírky zákonů a nařízení ČSR, kompletně plnotextově od roku 1918, právní předpisy vydané samosprávnými celky – kraji, předpisy ministerstev a ústředních orgánů, nálezy Ústavního soudu publikované ve Sbírce zákonů, předpisy vydané před rokem 1918 (tzn. včetně zákonů bývalého Rakouska-Uherska)
  • Judikatura: rozhodnutí národních soudů, výběr rozhodnutí Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva, obsahuje řadu rozhodnutí některých jiných úřadů, zpracovány jsou oficiální Sbírky rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, historické judikáty ze sbírek Vážného a Bohuslav
  • Literatura: výklady, komentáře, stanoviska a důvodové zprávy k právním předpisům, stanoviska a výklady ústředních orgánů
  • Předpisy EU a judikatura ESD
  • Samospráva - Předpisy měst a obcí ČR
  • Bibliografie – modul obsahuje bibliografii knih a článků z právní, daňové, účetní a pracovněprávní oblasti s vazbou na předpisy a rejstřík včetně anotací nakladatelů a časopisů
  • Registry
  • Kalkulačka ASPI – umožňuje snadný výpočet úroků, poplatků, odměn, sazeb a nákladů
 • data obsažená v ASPI jsou aktualizována 1x týdně
 • jedná se o aplikaci, jejíž využití vyžaduje instalaci - instalace probíhá automaticky při spuštění programu
 • nová verze aplikace je na ploše jednotlivých počítačů ve studovně
 • souběžně může ASPI využívat maximálně 8 uživatelů v rámci NK ČR
EBSCOhost
  EBSCO   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • plnotextové databáze fy EBSCO
  • Academic Search Complete
   • největší databáze, multioborová, 
   • obsahuje více než 7.000 titulů v plném textu, abstrakta z více než 11.000 časopisů, informace z dalších typů dokumentů (materiály z konferencí, reporty atd.)
  • American Bibliography of Slavic and East European Studies
   • bibliografické záznamy knih, článků z časopisů a dizertací o východní a střední Evropě a bývalém Sovětském svazu publikované v USA a Kanadě
   • retrospektiva od roku 1990
  • Business Source Complete 
   • světově nejrozsáhlejší akademická databáze v oblasti obchodu indexuje nejdůležitější akademické časopisy, a to zpětně až do roku 1886
   • v plném textu obsahuje více než 48.000 publikací (periodika, monografie, průmyslové a tržní analýzy, zprávy, profily firem, video semináře atd.) 
   • obsahuje také detailní autorské profily více než 25.000 nejcitovanějších autorů
  • Computers & Applied Sciences Complete
   • databáze zaměřená na výzkum a vývoj v oblasti počítačových a aplikovaných věd
   • poskytuje abstrakty z více než 1.800 časopisů, plné texty jsou dostupné u 730 časopisů
  • Environment Complete
   • aplikované obory z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů
  • GreenFILE
   • databáze je tematicky zaměřena na všechny aspekty vlivu lidské činnosti na životní prostředí (globální oteplování, trvale udržitelný rozvoj, znečištění, obnovitelná energie, recyklace atd.)
   • zpřístupňuje vědecké, vládní i obecně zájmové tituly
   • obsahuje více než 384.000 záznamů s abstrakty, u více než 4.700 záznamů je možné získat plný text
  • Historical Abstracts
   • databáze je zaměřena na světovou historii (mimo USA a Kanady) od roku 1450 do současnost
   • věnuje se historii vojenství, vzdělává, výchovy, žen atd.
   • zahrnuje 1.800 časopisů ve více než 40 jazycích s retrospektivou od roku 1955
  • Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA)
   • knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, správa informací 
  • LISTA with FullText
   • obsahuje plné texty cca 240 periodik
  • Regional Business News
   • dílčí databáze Business Source Complete zpřístupňuje novinové články a zprávy agentur s důrazem na USA
  • RILM Abstracts of music literature
   • hudební bibliografie knih, článků, disertací a zvukových záznamů z oblasti muzikologie, psychologie, sociologie a pedagogiky
  • RIPM - Retrospective Index to Music Periodicals
   • mezinárodní bibliografická databáze zaměřující se na hudební časopisy vydávané v rozmezí let 1800–1950
  • SocINDEX with FullText
   • nejobsáhlejší, velmi kvalitní databáze z oblasti sociologického výzkumu - obsahuje více než 2 miliony záznamů, které jsou opatřeny předmětovými hesly zahrnujícími přes 19.750 termínů sociologického tezauru
   • plné texty ze 777 periodik s retrospektivou od roku 1908 a 820 knih a více než 13.000 příspěvků z konferencí
  • OmniFile Full Text Select (H.W.Wilson)
   • plnotextová databáze obsahující řadu hodnotných materiálů pro výuku a výzkum napříč vědeckými disciplínami
   • obsahuje více než 2.700 časopisů, často recenzovaných

nahoru

OCLC
  OCLC First Search   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • přístup ke 4 bázím OCLC
  • článková databáze ArticleFirst
  • bibliografické databáze materiálů z konferencí PapersFirst, ProceedingsFirst
  • souborný katalog WorldCat
 • článkové databáze obsahují výběrově plné texty
 • základní informace o OCLC FS v ČR
 • více informací o zpřístupněných databázích zde

nahoru

 Web of Knowledge
  Web of Knowledge   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • zahrnuje 2 produkty společnosti Thomson Reuters:
  • Web of Science - citační databáze obsahující bibliografické záznamy vědeckých článků z oblasti výzkumu a vývoje
  • Journal of Citation Report - databáze vědeckých časopisů excerpovaných společností Thomson, obsahuje citační indexy
 • stránky projektu WoK (Knihovna AV ČR)

nahoru

 

Plnotextové verze časopisů

 Vstup Popis
EJS 
  Electronic Journal Service (EJS)   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • přístupová brána k plným textům článků časopisů v elektronické podobě v rámci předplatného tištěných časopisů u firmy EBSCO
 • je zpřístupněno 114 titulů z různých oborů (biologie, chemie, politologie, kultura aj.)
 • plné texty ve formátu PDF jsou uloženy přímo na serveru firmy EBSCO, lze vyhledávat v titulech časopisů a přímým odkazem se dostat k článku

nahoru

  Emerald
  Emerald   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • elektronicky přístupné časopisy vydavatelství Emerald (seznam titulů)
 • NK ČR má přístup k plným textům článků těchto časopisů
 • časopisy tematicky pokrývají obasti knihovnictví a informační vědy, managementu, obchodu, lidských zdrojů, podnikání, financí, marketingu apod.

nahoru

  Science Direct
  Science Direct   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • databáze elektronických verzí časopisů nakladatelství Elsevier Science z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny (tzv. STM)
 • tituly dostupné v plném textu obsahují tzv. Freedom Collection
 • retrospektiva zhruba od roku 1995

nahoru

 
  Springer LINK   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • elektronické verze časopisů vydavatelství Springer (cca 1.660 titulů)
 • tematicky pokrývá oblasti biologie, chemie, lékařství, počítačové vědy, fyziky, matematiky, práva, ekonomie, umění, astronomie a astrofyziky, obchodu, počítačové a informační vědy, věd o zemi, vzdělávání, inženýrství, věd o životním prostředí, humanitních oborů, práva, jazykovědy, matematiky, filozofie, psychologie a společenských věd
 • obsahuje také elektronické časopisy vydavatelství Kluwer, které bylo sloučeno s vydavatelstvím Springer v roce 2005

nahoru

  Wiley Online Library
 • přístup k plným textům 205 časopisů nakladatelství Wiley z oblasti přírodních a společenských věd většinou do roku 2009
 • u vybraných titulů mohou být plné texty volně přístupné, u nepředplacených periodik je možné získat abstrakt

nahoru

 
  Wilson Omni File   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • multidisciplinární plnotextová článková databáze
 • plný text je v databázi dostupný pro přibližně 2.700 časopisů, mnoho z nich patří mezi recenzované tituly
 • retrospektiva různá, nejdéle od roku 1994

nahoru

 

České časopisy

Vstup Popis
Estetika
  Estetika : the Central European Journal of Aesthetics
 • časopis Filozofické fakulty UK zaměřený na oblast estetiky a teorie umění
 • jazykem pouze angličtina a němčina
 • přístup pouze přes heslo - vyžádejte si u služby u pultu
Přítomnost
  Přítomnost : politický a kulturní čtvrtletník
 • časopis zabývající se současným děním v politice a kultuře ve světě i u nás
 • přístup pouze přes heslo - vyžádejte si u služby u pultu

 

Oborové bibliografické databáze

Vstup Popis
  Biological Abstracts   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • nejdůležitější vědecká databáze z oblasti biologie a biomedicíny
 • součástí bibliografických záznamů mohou být odkazy na plné texty v jiných licencovaných databázích
 • retrospektiva od roku 1990
 • databáze je dostupná v rámci projektu NATUR-AGRO (VZ09011)

nahoru

  The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • databáze obsahující anglické abstrakty článků z oblasti společenských a humanitních věd publikovaných v zemích střední Evropy
 • na tvorbě databáze spolupracují akademie věd České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska
 • obory: antropologie, archeologie, umění a architektura, ekonomie, etnologie, vzdělání, dějiny, právo, knihovnictví a informační věda, média a komunikace, filologie, filozofie, politické vědy, psychologie, sociologie, teologie a další
 • databáze excerpuje 181 titulů

nahoru

  Environment Science and Pollution Management (ESPM)   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • ESPM je souborem 14 databází z oblasti životního prostředí, obsahuje bibliografické záznamy článků, monografií, materiálů z konferencí a zpráv
 • součástí bibliografických záznamů mohou být odkazy na plné text z jiných licencovaných zdrojů
 • retrospektiva od roku 1965, většina dílčích databází obsahuje informace od roku 1981, respektive 1990
 • databáze je dostupná v rámci projektu NATUR-AGRO (VZ09011)

nahoru

  Geografická bibliografie ČR online (GEOBIBLINE)
 • databáze obsahuje abstrakty článků z českých časopisů z oblasti geografických věd a věd s nimi souvisejících
 • na tvorbě databáze spolupracují Národní knihovna ČR, Knihovna AV ČR, Vědecká knihovna v Olomouci, Knihovna KRNAP a další instituce
 • obory: geografie, demografie, meteorologie, mezinárodní vztahy, politika, hospodářství, sociologie
 • měsíčně aktualizovaná databáze obsahuje více než 113.000 záznamů
 • více o databázi zde

nahoru

  GEOBASE a GeoRef   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • dvě celosvětově nejvýznamnější bibliografické databáze z oblasti geologie, geografie, mineralogie a ekonomie
 • GEOBASE - bibliografické záznamy a obsahy článků ze zhruba 2.000 periodik a dalších vědeckých monografií s retrospektivou od roku 1994
 • GeoRef - oblast geologie a geografie s retrospektivou od roku 1875
  GeoScienceWorld   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • významný kvalitní zdroj zaměřený na vědy o Zemi (geografie, geologie, hutnictví, hydrologie, chemie, metalurgie, mineralogie, stavebnictví, životní prostředí a jeho ochrana aj.)
 • zpřístupňuje od roku 2001 plné texty více než 37 časopisů těchto oborů (seznam)
 • provázáno s bibliografickou databází GeoRef
 •  

 • databáze jsou dostupné v rámci projektu NATUR-AGRO (VZ09011)

nahoru

 

Encyklopedie a příručky

Vstup Popis
  Cotoje
 • elektronická verze encyklopedií Ottův slovník naučný (1888-1908), Ottův slovník naučný nové doby (1930-1943), Malá československá encyklopedie (1984-1987) a Universum (průběžně aktualizováno) doplněná odkazy na internetové zdroje
 • v COTO.JE naleznete na půl milionu hesel a téměř 30 tisíc barevných a černobílých obrázků
 • bližší informace k encyklopedii COTO.JE

nahoru

  Encyclopedia of Global Change   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • encyklopedie obsahuje na 300 hesel věnovaných různým jevům, které ovlivňují a mění život na Zemi
 • naleznete zde např. bližší informace k měnícím se ekosystémy, změnám klimatu, zásobování vodou a jídlem, populaci, politickým a globálním změnám, organizacím a strategiím, ale i biografie a případové studie

nahoru

  Encyclopedia of Semiotics   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • obsáhlá referenční příručka, v níž naleznete výklad pojmů z oblasti sémiotiky, teorie znaků a kulturologie
 • encyklopedie obsahuje na 300 hesel připravených špičkovými odborníky z mnoha oborů
 • hesla vysvětlují klíčové koncepce, teorie, přiblíží jednotlivé teoretiky, ideové školy a dále se věnují otázkám z oblasti komunikace, poznávání a kulturní teorie

nahoru

nahoru

  International Encyclopedia of Communication   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • encyklopedie pokrývá komunikační studia, jejich teorie, mediální a komunikační fenomény, výzkumné metody, problémy, koncepty a rozdělení do geografických oblastí, celkem obsahuje 1.339 hesel
 • hesla jsou rozdělena do 29 skupin odpovídajících hlavním tématům v oblasti komunikace, každá skupina je uvedena expertem v daném oboru - tyto skupiny zahrnují teorii a filozofii komunikace, mezilidskou komunikaci, žurnalistiku, komunikaci mezi rozdílnými kulturami a skupinami, mediální dopady, strategickou komunikaci/PR, komunikační a mediální právo, politiku, technologie a systémy ve světě

nahoru

  Kdo je kdo v české slavistice
 • elektronická databáze českých slavistů

nahoru

Nakladatelské databáze

Vstup Popis
  Electre   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • nejobsáhlejší databáze o francouzské knižní produkci (včetně multimediální produkce a CD), do databáze jsou zahrnuty i připravované tituly
 • databáze, která je vytvářena od roku 1984, obsahuje na 900.000 záznamů, každý záznam je opatřen abstraktem a může být doplněn dalšími informacemi (biografické údaje o autorovi, náhled obálky)
 • denní aktualizace, roční přírůstek cca 150.000 záznamů
 • v databázi Electre.com je možné najít i informace o cca 10.000 nakladatelích a vydavatelích

nahoru

  Global Books in Print   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • nakladatelská databáze obsahuje aktuální nabídku na americkém, kanadském, britském, australském a novozélandském knižním trhu
 • součástí databáze jsou i kontakty na nakladatele

nahoru

  VLB Online (Verzeichnis lieferbarer Bücher)   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • nakladatelská databáze obsahuje aktuální informace o německém knižním trhu
 • v bázi naleznete přibližně 1,2 milionu záznamů publikací z více než 19.000 vydavatelství
 • záznamy publikací jsou doplněny o kontakty na vydavatele, součástí záznamu může být i stručná anotace, případně odkaz na náhled do knihy
 • přístup k databázi VLB online je omezen na 1 uživatele

nahoru

Elektronické knihovny

Vstup Popis
  ebrary   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • elektronická knihovna
 • kolekce Academic Complete obsahuje více než  50.000 titulů ze 16 klíčových oblastí: obchod a ekonomika, výpočetní technika, vzdělávání, technika a technologie, dějiny, politologie, společenskovědní disciplíny, mezioborová a teritoriální studia, jazykověda, literatura a lingvistika, právo, mezinárodní vztahy a politika vůči veřejnosti, biologické vědy, lékařství, ošetřovatelství a souvisejících oborů, přírodní vědy, psychologie a sociální péče, náboženství, filozofie a klasická díla, sociologie a antropologie
 • TOP 10 nejvyužívanějších e-knih v roce 2010 z nabídky ebrary
 • další informace

nahoru

  Literature Online   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • elektronická knihovna více než 350.000 děl anglické a americké poezie, prózy a dramatu
 • databáze zahrnuje kromě plných textů literárních děl i biografické a bibliografické informace a další sekundární informační zdroje
 • informace o licenci

nahoru

  Literature Resource Center   vzdálený přístup:   han   shibboleth
 • nejobsáhlejší online databáze věnovaná literatuře
 • databáze nabízí životopisné údaje, materiály obsahující recenze a další doplňující informace
 • v Literature Resource Centre je možné nalézt
  • biografické informace o více než 135.000 autorech,
  • více než 850.000 článků, kritických esejí a recenzí v plném textu z více než 390 vědeckých periodik a literárních časopisů,
  • více než 11.000 přehledů k často studovaným tématům,
  • více než 30.000 básní, povídek a her v plném textu,
  • více než 8.500 rozhovorů,
  • odkazy na téměř 5.000 vybraných webových stránek,
  • více než 2.800 portrétů autorů,
  • slovník Encyclopedia of Literature vysvětlující termíny a pojmy z oblasti literatury

nahoru

  OSN Official Document System
 • databáze oficiálních dokumentů OSN je elektronickým archivem dokumentů publikovaných Spojenými národy
 • databáze zajišťuje jednotný online přístup k plným textům oficiálních dokumentů, které byly vydány v průběhu existence OSN
 • plnotextové dokumenty jsou dostupné v pdf formátu ve všech oficiálních jazycích - v angličtině, v arabštině, v čínštině, ve francouzštině, v ruštině a ve španělštině
 • dokumenty v databázi ODS jsou rozděleny do dvou souborů:
  • United Nations Documentation soustřeďuje publikace vydané od r. 1993, soubor neobsahuje dokumenty, které jsou určené k prodeji, smlouvy (ty lze nalézt v UN Treaty Collection), tisková prohlášení (vyhledatelná v Press Release nebo na webových stránkách UN News Website), informační materiály pro veřejnost a neformální publikace typu referátů a přednášek
  • United Nations Resolutions zahrnuje záznamy rezolucí vydaných hlavními orgány OSN - Valným shromážděním, Radou bezpečnosti, Ekonomickou a sociální radou a Poručenskou radou od roku 1946
 • databáze je volně dostupná
 • bližší informace o databázi naleznete na zde

nahoru

  Rarebooks
 • online přístup k více než 80 elektronickým bibliografiím
 • tematicky databáze pokrývá oblast starých tisků, světové literatury, přírodopisu, přírodních věd, lékařství, teologie, kulturologie, mezinárodních teritoriálních studií, judaik, hudby, teologie, umění, architektury atd.
 • přístup k databázi Rarebooks.info je omezen na 3 souběžně pracující uživatele

nahoru


Online databáze v Národní knihovně ČR

>> Oddělení periodik >> Studovna periodik

Hana Nová

01.12.12