Objednávání počítačů v RC na ter

Objednávání počítačů v RC na termíny od 12.9.2005
 

Od čtvrtka 8. září 2005 si registrovaní čtenáři NK ČR mohou objednávat počítače pro termíny od 12. září 2005 a dále v Referenčním centru (RC) pouze prostřednictvím uživatelského konta v elektronickém katalogu – bázi NKC.

 

Postup objednání:

Po přihlášení do čtenářského konta v bázi NKC je odkaz na rezervování počítačů v RC uveden jako poslední odkaz v části Aktivity.Po aktivaci odkazu Rezervace počítače v RC se Vám objeví seznam služeb (zde uvádíme s podrobným popisem):

Digitální knihovna - počítače jsou určené pro využívání Digitální knihovny (Kramerius, Manuscriptorium)
2 počítače

Online databáze
- počítače jsou určené pro využívání licencovaných online databází
6 počítačů

CD-ROM
- počítače jsou určené pro využívání databází na CD-ROM
2 počítače

Internet
- počítače jsou určené pro využívání volného internetu
8 počítačů
 

Pro objednaní konkrétní služby si vyberte konkrétní počítač a klikněte na ikonu Objednat. V případě, že vybraný počítač je pro daný den a hodinu již rezervován, zvolte si jiný počítač z nabídky pro daný typ služby (Digitální knihovna, Online databáze, CD-ROM, Internet).
 

 

Vyberte si den, čas a klikněte na odkaz Požadavek. Číslo v závorce udává, zda byl počítač již bylo rezervován, např. (0/1) = vybraný počítač dosud nebyl rezervován:


Systém umožňuje zaregistrování jedné objednávky pro každou z uvedených skupin.
U nevyužité rezervace nárok na objednané místo po 10 minutách bez náhrady zaniká.
Počítač je možné objednat maximálně 10 dní předem.

Mazání rezervací je možné z uživatelského konta.

 

 

Jana Huňová

01.12.12