Knihy v sáčkové vazbě

Knihy v sáčkové vazbě
 Eliška Čabalová - Vyhynulé formy (2005)

 

Sáčková vazba je zvláštností gotického knihařského umění a dnes patří mezi nesmírné vzácnosti. Originálů se dochovaly necelé tři desítky v knihovnách a muzeích především v Německu a Skandinávii. Kniha není uložena v měšci nebo pouzdře, ale jedná se o zvláštní úpravu samotné vazby. Celokožený překryv přesahuje desky při dolní ořízce o výšku knižního formátu a vytváří tak sáček, který lze zavázat na uzel, zavěsit na kroužek či háček, a nosit u pasu nebo v ruce. Dochované exempláře dokládají, že vazby toho typu se užívaly u knih menších nebo středních formátů a hodily se pro svazky, které často měnily místo. Jeden téměř úplný sáček se nachází i v Čechách - jde o misál z poslední třetiny 15. století, svázaný v původně  modře obarvené kozí kůži (NA ČR, fond Archiv kapituly Vyšehradské).

 Vzhledem k malému počtu dochovaných exemplářů bylo věnováno několik studií jejich vyobrazení ve výtvarném umění. Celkový počet zjištěných vyobrazení se pohybuje kolem 500. V Čechách se uvádí 25 artefaktů, které zobrazují knihy v sáčkové vazbě. Patří k nim i tři rukopisy uložené v NK ČR.

 

Vyzáblý bílý pes drží v tlamě červenou sáčkovou vazbu.
Jenský kodex (1490-1510), Knihovna Národního muzea MS IV B 24, f. 67r

Poustevník Zosyma drží v levé ruce okrově hnědou sáčkovou vazbu.
Životy sv. Otců (1516). Národní knihovna MS VII A 2, f. 87v


Zpracováno podle článku: POKORNÝ, Pavel R. Sáčková vazba. Bibliotheca Strahoviensis. 2004, č. 6-7, s. 125-134.
Vyobrazení z rukopisů www.manuscriptorium.com 

01.12.12