Informace o nakladatelství

Informace o nakladatelství

SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON) vydává odborné studie, učebnice, eseje, pracovní texty aj. ze sociologie, politologie, sociální a kulturní antropologie, veřejné a sociální politiky, sociální práce a příbuzných disciplín.

Adresa webových stránek

http://www.slon-knihy.cz

Produkce a zaměření

Knihy vycházejí ve 13 edičních řadách: Studie, Studijní texty, Základy sociologie, Knižnice sociologické aktuality, KLAS, MOST, POST, Politické systémy, Gender sondy, Anglická řada, Pracovní texty, Sociologické pojmosloví a Ze sociologických archivů.

Prezentuje se

Nový kompletní nabídkový katalog a nejnovější produkce u příležitosti 15. výročí založení nakladatelství. Akce je setkáním autorů, překladatelů a dalších spolupracovníků a přátel nakladatelství.

01.12.12