Cena Rudolfa Medka

 

 

Cenu Rudolfa Medka zřídil a od roku 2008 uděluje Nadační fond angažovaných nestraníků ve spolupráci se Slovanskou knihovnou. Klade si za cíl ocenit badatele, spisovatele, nakladatele, filmové tvůrce, novináře a další odborníky z oblasti vědy a kultury zabývající se česko-ruskými (československo-sovětskými) vztahy ve 20. století, výzkumem vývojových tendencí a klíčových okamžiků východoevropských a středoevropských zemí v daném období a podporou a rozvojem demokracie.

Cena nese ve svém názvu jméno českého básníka, prozaika, dramatika, vojáka, čelného představitele prvního československého odboje Rudolfa Medka (1890–1940). Od roku 1916 působil Medek v československých legiích v Rusku, odkud čerpal náměty části svého básnického díla (Zborov, Lví srdce), pětidílného románového cyklu Anabase (Ohnivý drak, Veliké dny, Ostrov v bouři, Mohutný sen, Anabase) i divadelní hry Plukovník Švec. V letech 1920–1939 byl ředitelem Památníku odboje, později přejmenovaného na Památník národního osvobození. Cena Rudolfa Medka byla zřízena pod osobní záštitou Medkova syna Ivana Medka.

Mezi hlavní badatelská témata, na něž se nominace na ocenění vztahuje, patří:

- první československý zahraniční odboj a činnost československých legií na Rusi
- československá vystěhovalecká družstva v Sovětském svazu
- ruská protibolševická meziválečná emigrace
- protinacistický odboj
- moderní dějiny Podkarpatské Rusi
- perzekuce občanů bývalého Československa v Sovětském svazu
- vývoj vztahů v období let 1945–1948, 1948–1968 a následné sovětské okupace
- fenomén pražského jara
- vzájemné vztahy v devadesátých letech minulého století
- podpora demokracie a rozvoje demokratického zřízení v regionu střední a východní EvropyCeremoniály a nositelé ceny


2008 – Vladimír Bystrov
Fotogalerie
Tisková zpráva (PDF)

Podrobnější informace


2009 – Jaromír Štětina, Václav Konzal, Luboš Dobrovský
Fotogalerie 
Tisková zpráva (PDF)


2010 – Karel Hvížďala, Petr Fischer
stipendium poskytnuto mezinárodní revui “Rossica”
Tisková zpráva (PDF)
Podrobnější informace 


2011 – Václav Veber
badatelské stipendium poskytnuto Martinu Ryšavému
Fotogalerie 
Tisková zpráva (PDF)
Podrobnější informace


2012 Libor Dvořák, Milan Dvořák
Fotogalerie 
Tisková zpráva (PDF)

Lukáš Babka

 

01.12.12