Další odkazy


Anglo-rusko-ukrajinsko-bělorusko-polský on-line slovník


Česká republika

Český komitét slavistů

Česká asociace slavistů

Dějiny a současnost – kulturně historická revue

Společnost Mariny Cvetajevové

Společnost pro výzkum východní a střední Evropy


Rusko

Memorial – Mezinárodní historicko-vzdělávací sdružení na ochranu lidských práv

Vězeňský slovník – on line slovník vězeňského slangu


Ukrajina

Anglo-ukrajinský, ukrajinsko-anglický on-line slovník

 Lukáš Babka

01.12.12