Katalogy a databáze


 

Slovanská knihovna nabízí svým uživatelům několik druhů elektronických katalogů, které umožňují nalézt prostřednictvím internetu jakýkoliv katalogizovaný dokument z knihovního fondu. Základní informační bázi představuje elektronický katalog Slovanské knihovny budovaný od roku 1997 v knihovním systému Aleph a průběžně doplňovaný o starší tituly. Uživatelé mají dále k dispozici dva základní knihovní katalogy v naskenované podobě. Oba typy elektronických katalogů Slovanské knihovny tvoří součást informačních knihovních bází Národní knihovny.

Přímo v prostorách knihovny mohou uživatelé využít původních lístkových veřejně dostupných katalogů (jmenného, předmětového, systematického a dalších) a rovněž několika lístkových katalogů a služebních bází běžně nedostupných.

Slovanská knihovna dále svým uživatelům poskytuje odborné licencované elektronické databáze. Registrovaní uživatelé Slovanské knihovny mohou využít služby vzdáleného přístupu k licencovaným online zdrojům a databázím Národní knihovny ČR. Rovněž tyto databáze patří do systému informačních zdrojů Národní knihovny.

Inventární soupisy zpracovaných a katalogizovaných sbírek speciálních dokumentů jsou zpřístupněny prostřednictvím databáze Speciální sbírky Slovanské knihovny.

Knihovna systematicky sestavuje a zpřístupňuje nabídku dalších volně dostupných tematických informačních zdrojů (odborných encyklopedií, informačních portálů atd.).

Soubor všech těchto informačních zdrojů pomáhá plnit Slovanské knihovně její hlavní cíl – poskytovat svým uživatelům komplexní informaci z oboru slavistiky.

 

 

Elektronický katalog Slovanské knihovny 
Naskenované katalogy Slovanské knihovny 

 Lístkové katalogy, kartotéky a báze
 Katalog speciálních sbírek
 Licencované a volně dostupné databáze 
 


 

Lukáš Babka 

01.12.12