Meziknihovní výpůjční služba


Uživatelé mají možnost si objednat k prezenčnímu studiu prostřednictvím vnitrostátní (VMVS) a mezinárodní (MMVS) meziknihovní výpůjční služby dokumenty nedostupné v našem fondu. Objednávky se provádějí v půjčovně Slovanské knihovny.

Poplatky MMVS činí: 250,- Kč (Evropa kromě Velké Británie), 450,- Kč (mimoevropské státy a Velká Británie) za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihy ze zahraničí, 40,- Kč za každých 5 i započatých stran kopie ze zahraničí.


Podrobnější informace o objednávání dokumentů a jejich kopií ze zahraničí ZDE
Podrobnější informace o objednávání dokumentů a jejich kopií z ČR ZDE


České a zahraniční knihovny mají možnost objednat si prostřednictvím VMVS a MMVS dokumenty či kopie dokumentů z fondu Slovanské knihovny.

Formuláře žádanek meziknihovních služeb:

MVS - Objednávka výpůjčky knihy z fondu Slovanské knihovny (vnitrostátní)
MRS
- Objednávka kopie dokumentu z fondu Slovanské knihovny (vnitrostátní)
MMVS - Objednávka výpůjčky/kopie dokumentu z fondu Slovanské knihovny (ze zahraničí)Lukáš Babka

01.12.12