O knihovně


 

Slovanská knihovna představuje ve svém oboru unikátní badatelské pracoviště, patří mezi největší a nejvýznamnější slavistické knihovny v Evropě. Od svého vzniku v roce 1924 systematicky doplňuje, ochraňuje a zpřístupňuje relevantní informační zdroje k tematice slavistiky. Ve svých depozitářích uchovává téměř 800 000 svazků knihovních dokumentů, sbírku map, plakátů, obrazových a uměleckých materiálů a řadu sbírek speciálních dokumentů. Je odborem Národní knihovny České republiky, v odborných knihovnických záležitostech však požívá autonomního postavení. K plnění svých úkolů disponuje samostatnými odděleními doplňování fondu, zpracování fondu a služeb. Na odborné směřování pracoviště dohlíží vědecká rada.

 

 

Historie  Slovanské knihovny 
Struktura Slovanské knihovny 
Zásady budování fondu 

 Knihovní fond
 Vědecká rada
 


 

Lukáš Babka 

01.12.12