Pravidla pro využívání Internetu a elektronických informačních zdrojů ve Slovanské knihovně


Internet je zpřístupňován pouze registrovaným uživatelům, kteří vlastní platný průkaz čtenáře Slovanské knihovny.


Uživatelé jsou povinni dodržovat všeobecná ustanovení Knihovního řádu NK ČR a Pravidel registrace uživatelů a provádění výpůjček ve Slovanské knihovně a využívat informační prameny na Internetu v souladu s právními a morálními normami.

Uživatelé jsou povinni dodržovat Pravidla pro využívání výpočetní techniky NK ČR.


Uživatelské stanice ve studovně

Uživatelé se objednávají na PC s internetem buď osobně nebo prostřednictvím e-mailu na adrese studovna.sk@nkp.cz (ne na ten samý den). Využití PC s internetem bez předchozího objednání je možné pouze v případě, že nejsou místa u PC obsazena.
Časový limit 1 hodina.

Výsledky vyhledávání ukládá uživatel na diskety ( možné zakoupit u služby ve studovně Slovanské knihovny; cena 7,50 Kč), flash disk, případně vytisknout (2 Kč za stránku).


Wi-Fi

Ve studovně mohou registrovaní uživatelé využívat bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi). Více informací zde.Lukáš Babka

01.12.12