Přírůstky odborné literatury

Přírůstky odborné literatury ve fondu Slovanské knihovny

Slovanská knihovna vydávala seznamy přírůstků odborné literatury, od r. 1975 ve výběru, od r. 1993 v úplnosti. Od roku 2005 přešel titul do podoby elektronicky vydávaného čtvrtletníku.

ISSN 1802-3797


Aktuální číslo - 3/2012

Archiv starších čísel

Knihy jsou utříděny podle Mezinárodního desetinného třídění (MDT), v rámci jednotlivých tříd (rubrik) abecedně podle autorů a názvů. Pro zobrazení knih s určitou tematikou klepněte na příslušnou rubriku (v každém čísle nemusí být obsaženy všechny níže uvedené rubriky).

Třídění (dle znaků MDT)

0 Všeobecnosti
001 Věda a vědění všeobecně
003 Semiotika. Systémy psaní a písma. Znaky a symboly
008 Civilizace. Kultura
009 Humanitní vědy všeobecně
01 Bibliografie. Katalogy. Seznamy knih
02 Knihovnictví
030 Všeobecné encyklopedie
06 Organizace. Sdružení. Kongresy. Výstavy. Muzea
070 Noviny. Tisk. Žurnalistika
09 Rukopisy. Vzácné knihy
1 Filozofie. Psychologie
14 Filozofické systémy a směry
159.9 Psychologie
16 Logika. Teorie poznání
17 Etika
2 Náboženství. Teologie. Církve
21 Náboženství a věda
23/28 Křesťanství
29 Mimokřesťanská náboženství. Mytologie
3 Společenské vědy
30 Teorie, metodologie a metodika spol. věd všeobecně. Sociografie
31 Statistika. Demografie. Sociologie
32 Politika
33 Národní hospodářství. Ekonomické vědy
34 Právo
35 Veřejná správa. Vojenství
36 Sociální práce. Sociální pomoc (péče). Bydlení. Pojištění
37 Výchova. Vzdělávání. Vyučování
39 Národopis. Etnologie. Folklor
396 Ženské hnutí. Ženská otázka
5 Matematika. Přírodní vědy
50 Matematické a přírodní vědy všeobecně
504 Životní prostředí
51 Matematika
52 Astronomie. Astrofyzika. Kosmický výzkum. Geodézie. Chronologie
53 Fyzika
54 Chemie. Mineralogické vědy
55 Vědy o zemi. Geologie a příbuzné vědy. Meteorologie. Hydrologie
56 Paleontologie
57 Biologické vědy
58 Botanika
59 Zoologie
6 Užité vědy. Medicína. Technika
61 Medicína
62 Technika
63 Zemědělství. Lesnictví. Myslivost
64 Domácí hospodářství
641.5 Kuchařky (knihy)
65 Řízení podniků. Organizace průmyslu, obchodu a dopravy
655 Polygrafický průmysl
655.1 Knihtisk
656 Doprava
681.3 Počítače
687 Odívání
7 Umění. Zábavy. Sport
7.01 Všeobecné teorie umění. Estetika umění
7.091/.092 Umělecká představení a realizace uměleckých děl
71 Prostorové plánování a uspořádání. Urbanismus
72/76 Výtvarné umění souhrnně
72 Architektura
73 Sochařství. Numizmatika. Medaile, odznaky
74 Kreslení. Umělecká řemesla
75 Malířství
76 Grafika
77 Fotografie
78 Hudba
79 Zábavy. Hry. Sport
791 Veřejné zábavy. Film
792 Divadlo. Balet
796/799 Sport. Pohybové hry. Tělesná výchova
8 Jazykověda. Filologie. Literatura
80 Jazykověda. Filologie
82/89 Literatura. Literární věda
9 Geografie. Dějiny
902 Archeologie
903 Prehistorie
904 Kulturní památky historického období
908 Vlastivěda
91 Geografie
93/99 Dějiny
930 Historická věda. Pomocné vědy historické

  Lukáš Babka
01.12.12