Reprografické a digitální služby


Reprografické služby

Ve studovně Slovanské knihovny je uživatelům k dispozici samoobslužná kopírka.

Cena kopie

A4 2,00 Kč
A3 4,00 Kč


Čtenáři mají možnost využívat dalších reprografických služeb v NK ČR. Xerokopie, mikrofilmy placené fakturou se vyzvedávají v hale služeb v přízemí v NK ČR.
Výši úhrad stanovuje ceník placených služeb a poplatků Národní knihovny.

Těmto normám odpovídají také pravidla pro pořizování kopií speciálních dokumentů.


Digitální služby

Službu elektronického dodávání dokumentů pro Slovanskou knihovnu zajišťuje v rámci nabídky svých služeb Národní knihovna ČR. Bližší informaceLukáš Babka

01.12.12