Meziknihovní služby

Meziknihovní služby

Meziknihovní služby jsou službami poskytovanými pouze mezi knihovnami a slouží k získání těch dokumentů, které nejsou ve fondu knihovny a které uživatel žádá ve své knihovně.  

Meziknihovní služby


Meziknihovní služby mohou být

  • informační (ověření titulu)
  • výpůjční (vypůjčení dokumetu) 
  • reprografické (získání kopie článku, statě)

V případě, že požadovaný dokument není v knihovnách na území ČR, lze dokument získat ze zahraničí - prostřednictvím mezinárodní meziknihovní služby.
 

Meziknihovní služby v NK ČR poskytuje ...

Legislativni dokumenty meziknihovních služeb

Meziknihovní služby v ČR (informace pro zahraniční knihovny)
 

Jana Huňová

01.12.12