INSTRUKCE PRO UŽIVATELE PRONAJÍM

INSTRUKCE PRO UŽIVATELE PRONAJÍMANÝCH ÚLOŽNÝCH SCHRÁNEK
 

  1. Jako trvalý registrovaný uživatel Studovny vědeckých pracovníků si můžete za účelem uložení osobních věcí a studijních materiálů najmout ve studovně uzamykatelný kontejner nebo skříňku (dále “úložná schránka”).
  2. Úložné schránky se pronajímají na základě smlouvy o nájmu, pokud je volná schránka k dispozici.
  3. Svůj zájem o nájem úložné schránky sdělte, prosím, službě ve studovně. Smlouvu o nájmu, která stanovuje dobu a podmínky nájmu, s Vámi podepíše vedoucí Oddělení studoven.
  4. Po podpisu smlouvy obdržíte podklad k úhradě ceny nájmu v pokladně v Hale služeb Národní knihovny ČR. Na základě potvrzení o úhradě Vám bude úložná schránka protokolárně předána, včetně jednoho klíče. Náhradní klíč bude současně uzavřen pod společnou uzávěrou uživatele a knihovny; bude uložen v Oddělení studoven.
  5. Pokud uživatel klíč od pronajaté úložné schránky ztratí, požádá o její protokolární otevření. V souladu se smlouvou o nájmu v takovém případě uživatel zaplatí smluvní pokutu Kč 500,- . (Pokuta se použije k úhradě nákladů na výměnu zámku.)
  6. Při manipulaci s kontejnerem dbejte, prosím, pravidel bezpečnosti svojí i ostatních přítomných. Pokud studovnu opouštíte a nejde-li pouze o krátkodobé přerušení práce, umístěte, prosím, kontejner na vyhrazené stanoviště.
  7. Kdykoli svou úložnou schránku opouštíte, jste povinen ji uzamknout.
  8. V souladu se smlouvou o nájmu v úložných schránkách nesmějí být uloženy cenné věci, prezenčně vypůjčené knihovní jednotky z fondu NK ČR (včetně jednotek z příručních knihoven) a nebezpečné věci.


V Praze dne 15. listopadu 2006.


Zdeněk Matušík
vedoucí Oddělení studoven

 

Zdeněk Matušík