Březen - měsíc Internetu

Školení pro uživatele Referenčního centra NK ČRŠkolení na využívání informačních zdrojů NK ČR jsou organizována ve všedních dnech od 8.00 do 9.00. Pět základních témat školení probíhá v jednotlivách dnech, garanty za jednotlivá témata jsou pracovníci Referenčního centra.
 

Školení se mohou zúčastnit uživatelé, kteří mají platný čtenářský průkaz NK (limit na jedno školení je maximálně deset osob). Zájemci o školení se mohou zapsat do rozvrhu školení u služby ve studovně Referenčního centra, nebo objednat telefonicky (tel. 221 663 201, od 9.00 do 19.00).
 

Mimo jednotlivců lze vyškolit i skupiny uživatelů (např. školy) v předem dohodnutém termínu a předmětu školení s vedoucí ORMS. Možná jsou i individuální školení, která budou organizována na základě dohody mezi uživatelem a vedoucím ORMS v rámci individuálních konzultačních hodin garantů v průběhu pracovního týdne (Po - Pá). Základní školení jsou vedena v češtině, školení v cizím jazyce lze předem domluvit s vedoucí ORMS.Rozpis témat školení pro jednotlivé dny v týdnu

 

PO (8.00-9.00) Jednotná informační brána
ÚT (8.00-9.00) Internet - tematicky zaměřená školení
ST (8.00-9.00) Zdroje NK ČR - on-line báze, CD-ROM, katalogy NK
ČT (8.00-9.00) Portály - on-line přístupy k elektronickým časopisům
PÁ (8.00-9.00) Digitální knihovny, elektronické dodávání dokumentů


  Karolína Košťálová

01.12.12