STUDOVNA SPOLEČENSKÝCH A PŘÍRODN

VŠEOBECNÁ STUDOVNA


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD


Vydáno ve smyslu ustanovení části 1, bodu 12 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky.

 

 1. Hlasová komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a jiných vnesených zařízení je ve studovně zakázána.
 2. Pro svou práci použijte jen jedno, neobsazené místo u stolu. V některých případech Vám místo k práci závazně stanoví knihovník. Uživatel, jenž pracuje s knihovními jednotkami, má přednostní právo na pracovní místo ve studovně.
 3. Ve Všeobecné studovně můžete studovat v první řadě knihovní jednotky, jež Vám u pultu uprostřed studovny vydá knihovník proti předložení Vašeho čtenářského průkazu. Za výpůjčku ručíte po celou dobu, po niž je Váš čtenářský průkaz s doklady o výpůjčce uložen u služby.
 4. S vypůjčenými knihovními jednotkami zacházejte šetrně a opatrně. Pro manipulaci s nimi lze použít vozík. Knihovník může jeho použití závazně stanovit. Při psaní nepoužívejte knihovní jednotky jako podložky. Jakékoli zásahy do knihovních jednotek – podtrhávání, zvýrazňování, vpisování poznámek, vlepování lístků apod. – jsou nepřípustné. Při práci používejte, prosím, měkkou obyčejnou tužku, inkoustové pero používat nelze. Do studovny nevnášejte inkoust, nůžky, lepidlo či ostré předměty. V nezbytném případě o ně požádejte u služby.
 5. Pro výpůjčku k prezenčnímu studiu je stanoven limit nejvýše 10 knihovních jednotek, který si můžete objednat, nemáte-li blokovány další knihovní jednotky, u novin (velkých svazků) je tento limit omezen na nejvýše 6 svazků (v zásadě jeden ročník jednoho titulu), lhůta blokování činí jeden týden od expedice či nejnovější výpůjčky, limit počtu svazků blokovaných po první výpůjčce činí 5 svazků, u novin po uplynutí jednoho týdne od expedice 1 svazek. (Pokud jsou Vaše potřeby zvláštní povahy, obraťte se na knihovníka.)
 6. Ve studovně je všem uživatelům k dispozici příruční knihovna. Její fond je obsažen v elektronickém katalogu knihovny (OPAC), v bázi NKC, vícesvazková starší díla v lístkovém oborovém a jmenném katalogu uprostřed studovny na straně u oken. Prostřednictvím pracovní stanice počítačové sítě jsou Vám rovněž k dispozici databáze Národní knihovny a vybrané další zdroje.
 7. Opouštíte-li studovnu, vraťte knihovníkovi u pultu všechny knihovní jednotky, jež jste si u pultu vypůjčili; svůj čtenářský průkaz pak obdržíte zpět. Pokud však své pracovní místo opouštíte pouze krátkodobě a Váš čtenářský průkaz je uložen u služby, alternativně můžete pro průchod kontrolním stanovištěm použít tzv. průchodku, již si vyzvednete u pultu; nicméně pak za své výpůjčky plně ručíte.
 8. Pokud své místo opustíte na dobu delší než 30 minut, knihovník je oprávněn uvolnit je pro dalšího uživatele. Předměty odstraněné z uvolněného místa se ukládají u služby.
 9. Ze studovny lze kromě vnesených materiálů vynést pouze informační a obdobné materiály bez razítka Národní knihovny ČR.
 10. Chcete-li převést své výpůjčky expedované ze skladiště do Studovny vědeckých pracovníků nebo do Studovny společenských a přírodních věd, předložte je knihovníkovi s vyplněnými novými evidenčními lístky nejpozději 30 minut před ukončením provozu studovny. Knihovní jednotky, na něž nebude vypsán nový evidenční lístek, budou v jiné studovně vráceny tentýž den do skladu.
 11. Chcete-li zhotovit kopii z jakékoli tištěné předlohy z fondu NK ČR, obraťte se na službu, a to i pokud chcete použít vnesené zařízení. Upozorňujeme na omezení daná zájmem knihovny na ochraně fondů (podrobnější vysvětlení poskytne knihovník). Nemůže-li knihovna uspokojit Vaše požadavky na zvláštní druh reprografických prací, pověřený knihovník s Vámi může projednat řešení problému. Ve studovně nelze v žádném případě používat intenzívní světlo.
 12. S přenosnými počítači, které mají vlastní zdroj, mohou uživatelé pracovat po dohodě se službou. Využití elektrické sítě v Národní knihovně ČR povoluje uživatelům služba. Uživatelé se v žádném případě nesmějí napojovat na komunikační síť Národní knihovny ČR.
 13. Ve studovně je k dispozici bezdrátové připojení k Internetu.
 14. Za předměty vnesené uživateli knihovna v žádném případě nepřebírá odpovědnost. Na dobu kalendářního dne si je můžete uložit do šatny nebo do uzamykatelné skříňky ve vestibulu u šatny.

 

V Praze dne 3. října 2005.

PhDr. Bohdana Stoklasová v.r.
ředitelka úseku Novodobé fondy a služby
Národní knihovny České republiky

 

  Hanuš Hemola

   
01.12.12