Odbor doplňování fondů

Odbor doplňování a zpracování fondů (ODZF)

telefon: 221 663 302
fax: 221 663 301
e-mail: edita.lichtenbergova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Odbor
doplňování a zpracování fondů
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
ředitelka odboru: Mgr. Edita Lichtenbergová
zástupce: PhDr. Jaroslava Svobodová
   
oddělení - vedoucí: 1. Odd. mezinárodních agentur - Mgr. Antonín Jeřábek (l. 306)
  2. Odd. doplňování domácích dokumentů - Mgr. Olga Zeinertová (l. 290,323)
  3. Odd. doplňování zahraničních dokumentů - Mgr. Světlana Knollová (l. 225)
  4. Oddělení jmenného zpracování - PhDr. Jaroslava Svobodová (l. 297)
  5. Oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování - Mgr. Marie Balíková (l. 352)
  6. Oddělení zpracování speciálních dokumentů - PhDr. Ludmila Benešová (l. 309)
  7. Oddělení národních jmenných autorit - PhDr. Zdeněk Bartl (l. 322)
  8. Oddělení souborných katalogů - PhDr. Eva Svobodová (l. 207)
  9. Oddělení retrospektivní konverze - Mgr. Nataša Mikšovská (l. 300)
   
   

Odbor doplňování a zpracování fondů (ODZF)
Je útvarem na úrovni odboru, v jeho čele stojí ředitel/ka. V souladu se stanoveným profilem doplňování (KONSPEKT) systematicky doplňuje národní konzervační fond (NKF), univerzální knihovní fond (UKF) a studijní fond (SF). Zabezpečuje souběžné a retrospektivní doplňování domácích dokumentů (s výjimkou periodik) a výběrové doplňování zahraničních dokumentů (s výjimkou nákupu a darů periodik). Vede prvotní evidenci získaných dokumentů. Zajišťuje zpracování tištěných publikací (s výjimkou periodik) a vybraných speciálních dokumentů na úrovni monografické a seriálové. Je Národní agenturou ISBN a ISMN v ČR a národním centrem pro mezinárodní výměnu oficiálních publikací. Plní funkci národní bibliografické agentury a agentury CIP. Je centrem Souborného katalogu ČR a správcem národních autorit. Sleduje a zpřístupňuje mezinárodní standardy platné pro oblast zpracování a v návaznosti na ně vytváří a prosazuje jednotnou katalogizační politiku. Spolupracuje s knihovnami, institucemi a odbornými pracovišti v rámci ČR a v zahraničí a odpovídá za účast NK ve společných projektech a za plnění příslušných dohod. V rámci své odborné působnosti provádí koordinační, metodickou, poradenskou a konzultační činnost, tuto pravomoc mají v oblasti své působnosti i jednotlivá pracoviště. Podílí se na výzkumné a vývojové činnosti.

 

 

Mgr. Edita Lichtenbergová

01.12.12