Odděleníjmenného zpracováníí

Oddělení jmenného zpracování

telefon: 221 663 297
fax: 221 663 301
e-mail: Jaroslava.Svobodova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení jmenného zpracování
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
   
vedoucí: PhDr. Jaroslava Svobodová
zástupce: Mgr. Jarmila Přibylová
 
 

Oddělení jmenného zpracování
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Zajišťuje jmenné zpracování domácí a zahraniční produkce knih a některých typů pokračujících zdrojů doplňovaných do fondů NK v souladu s platnými mezinárodními (národními) standardy. Zajišťuje jmenné a věcné zpracování knižní bohemikální produkce 19. století. Je dílčím správcem báze knih v rámci elektronického katalogu NK a České národní bibliografie. Plní funkci národní agentury CIP (Katalogizace v knize). Koordinuje projekty sdílené a kooperativní katalogizace českých knih. Součástí Oddělení jmenného zpracování je Skupina pro správu OPAC, která zajišťuje operativní rekatalogizaci živého fondu NK (REŽIFO) a koordinuje příslušné činnosti související se správou báze NKC v rámci NK.

 

Jaroslava Svobodová

01.12.12