Oddělení věcných autorit a věcného zpravocání

Oddělení věcných autorit a věcného zpracování

 

telefon: 221 663 352
fax: 221 663 301
e-mail: Marie.Balikova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
   
vedoucí: Mgr. Marie Balíková
zástupce: Mgr. Irena Pilíková
   
 

Oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Systematicky vytváří soubory národních věcných autorit. Zajišťuje věcné zpracování domácí a zahraniční produkce knih a některých typů pokračujících zdrojů doplňovaných do fondů NK v souladu s platnými mezinárodními (národními) standardy. Je správcem báze národních věcných autorit v rámci České národní bibliografie a elektronického katalogu NK a správcem věcných přístupových souborů elektronického katalogu NK. Koordinuje projekty sdílené a kooperativní katalogizace českých knih v oblasti věcného zpřístupnění. Plní funkci národní agentury pro překlad a zpřístupnění klasifikačního systému MDT (MDT-MRF).

 

Marie Balíková

01.12.12