Oddělení zpracování speciálních dokumentů

 

telefon: 221 663 309
fax: 221 663 301
e-mail: ludmila.benesova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení zpracování speciálních dokumentů
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
   
vedoucí: Phdr. Ludmila Benešová
zástupce: Mgr. Jana Štorová
   

Oddělení zpracování speciálních dokumentů
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Zajišťuje jmenné i věcné zpracování speciálních dokumentů (elektronické zdroje na fyzických nosičích, grafické dokumenty, kartografické dokumenty, mikrodokumenty, videozáznamy, zvukové záznamy) doplňovaných do fondů NK v souladu s platnými mezinárodními (národními) standardy. Je správcem báze speciálních dokumentů v rámci elektronického katalogu NK a České národní bibliografie.

 

Ludmila Benešová

01.12.12