Oddělení národních jmenných autorit

 

telefon: 221 663 322
fax: 221 663 301
mail: Zdenek.Bartl@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení národních jmenných autorit
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
   
vedoucí: PhDr. Zdeněk Bartl
zástupce: Mgr. Svojmila Světlíková
   
 

Oddělení národních jmenných autorit
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Systematicky vytváří soubory národních jmenných autorit. Je správcem báze národních jmenných autorit v rámci elektronického katalogu NK a České národní bibliografie. Koordinuje kooperaci českých knihoven na tvorbě a využívání souborů národních jmenných autorit. Zajišťuje obsahovou správnost a jednotnost souvisejících přístupových souborů k bibliografickým záznamům báze NKC.

 

Zdeněk Bartl

01.12.12