Oddělení retrospektivní konverze (ORK)

telefon: 221 663 300
fax: 221 663 301
e-mail: natasa.miksovska@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Odd. retrospektivní konverze
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
   
vedoucí: Mgr. Nataša Mikšovská
zástupce vedoucího: Dita Kacerovská, DiS
   
   

Oddělení retrospektivní konverze (ORK)
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Koordinuje a technicky zajišťuje retrospektivní konverzi katalogů NK ČR i dalších českých knihoven, včetně odborné garance podprogramu VISK 5 - Retrokon. Spravuje obsah Registru digitalizace. Spolupracuje na profilování fondů NK ČR. Podílí se na výzkumné a vývojové činnosti v oblasti své působnosti. 

 

Odborná činnost

Nataša Mikšovská

01.12.12