Oddělení souborných katalogů

telefon: 221 663 207
fax:  
e-mail: eva.svobodova@nkp.cz
poštovní adresa: Národní knihovna ČR
Oddělení souborných katalogů
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1
   
vedoucí: PhDr. Eva Svobodová
zástupce: Mgr. Zdenka Manoušková
   

Oddělení souborných katalogů
Je útvarem na úrovni oddělení, v jeho čele stojí vedoucí. Buduje a spravuje národní Souborný katalog ČR, na základě platných pravidel organizuje spolupráci účastníků CASLIN – Souborného katalogu ČR (SK ČR). Organizuje přejímání záznamů tištěných a speciálních dokumentů zpracovaných na úrovni monografické nebo seriálové do SK ČR včetně kontroly jejich kvality a odstraňování duplicit. Zajišťuje agendu přidělování lokačních značek (sigel) a spravuje jejich systém. Spravuje adresář knihoven a informačních institucí ČR, zajišťuje jeho zpřístupnění.


 

Odborná činnost

Eva Svobodová

01.12.12