Výstava
1. 9. - 30. 9. 2011
P
ředsálí Všeobecné studovny, pondělí – sobota (mimo 3.9.): 9 – 19 hodin


KLEMENTINUM 1791
220. výročí první průmyslové výstavy na evropském kontinentě

Tisková zpráva  -  Prezentace

Připomínka průmyslové výstavy, nazvané Waarenkabinet, která byla uspořádána v letním refektáři klementinské jezuitské koleje (dnes Všeobecná studovna) u příležitosti korunovace Leopolda II. na přelomu srpna a září roku 1791. Císař s chotí a doprovodem zavítali na výstavu 14. září. Cílem výstavy bylo předvést, co všechno dokážou české manufaktury vyrobit. K vidění byly výrobky ze 49 průmyslových oblastí: kupříkladu vzorky textilu, turnovské šperky, broušená zrcadla, ukázky prací pražských zlatníků či proslavené nakléřovské knoflíky a krajky.