Kontakt:
Centrální depozitář Hostivař
Sodomkova 2/1146
102 00 Praha 15 - Hostivař

tel. 281 013 232, fax. 281 013 107
vedoucí oddělení:
Jiří Vnouček

25.2.2004