Seminář východoevropských dějin
při Slovanské knihovně

Ukrajinská státnost
1. seminář východoevropských dějin - 1. listopadu 2001

Hlavní texty: Dr. Tetyana Perglerová, PhDr. Vladimír Hostička
Diskuse

Proměny Ruska za V. V. Putina
2. seminář východoevropských dějin - 17. ledna 2002

Hlavní texty: Luboš Dobrovský, ing. Vladimír Votápek
Diskuse

Zvláštní ruská cesta dějinami
3. seminář východoevropských dějin - 26. března 2002

Hlavní texty: PhDr. Emil Voráček, DrSc., PhDr. Ivan Macek, M.A, M.Sc.
Diskuse

Formování nových elit a jejich role v samostatné Ukrajině
4. seminář východoevropských dějin - 6. června 2002

Hlavní texty: PhDr. Bohdan Zilynskyj, Mgr. Jan Bárta
Diskuse

Činnost sovětských poradců v komunistickém Československu
5. seminář východoevropských dějin - 29. října 2002

Hlavní texty: PhDr. Jan Kalous, JUDr. Lubomír Blažek
Diskuse

Národnostní politika současného Ruska
6. seminář východoevropských dějin - 25. února 2003

Hlavní text: PhDr. František Bahenský
Diskuse

Židé ve východní Evropě do roku 1939 (Rusko a Polsko)
7. seminář východoevropských dějin - 20. května 2003

Hlavní texty: Mgr. Zbyněk Vydra, Mgr. Petr Kaleta
Diskuse

Stalinské procesy, a naše společnost
8. seminář východoevropských dějin spojený se zahájením výstavy "Nebezpečné známosti - V. N. Tukalevskij, zakladatel Slovanské knihovny" uspořádané Slovanskou knihovnou při NK ČR - 3. června 2003

Hlavní texty: doc. Václav Veber, Mgr. Anastasie Kopřivová (autorka výstavy)
Diskuse

Ukrajina a západoevropská integrační uskupení na počátku třetího tisíciletí
9. seminář východoevropských dějin - 1. října 2003

Hlavní texty: Tetyana Pergler, CSc., ing. Boris Zajíc
Diskuse

22. červen 1941 - spory okolo tezí o preventivním útoku
10. seminář východoevropských dějin - 4. prosince 2003

Hlavní texty: PhDr. mjr. Jiří Fidler, Vít Runczik
Diskuse

Srbsko-černohorské vztahy v 19. a 20. století
11. seminář východoevropských dějin - 6. května 2004

Hlavní texty: Doc. PhDr. Jan Pelikán, CSc., Mgr. František Šístek
Diskuse

Bukovina - osudy země mezi Ukrajinou a Rumunskem
12. seminář východoevropských dějin - 13. října 2004

Hlavní texty: Mgr. Milan Skála, Mgr. Tomáš Vašut
Diskuse

Češi, Lužičtí Srbové a Poláci v 19. a 20. století
13. seminář východoevropských dějin - 7. dubna 2005

Hlavní texty: Petr Kaleta, Piotr Kałys

Sto let ruského parlamentarismu? (1906-2006)
14. seminář východoevropských dějin - 6. dubna 2006

Hlavní texty: Zbyněk Vydra, Jan Holzer

Luhanská oblast: historie a současnost východoukrajinského regionu
15. seminář východoevropských dějin - 1. února 2007

Hlavní texty: Ondřej Soukup, Bohdan Zilynskij