STALINSKÉ PROCESY A NAŠE SPOLEČNOST

8. Seminář východoevropských dějin
spojený se zahájením výstavy
Nebezpečné známosti - V. N. Tukalevskij,
zakladatel Slovanské knihovny

pořádané Slovanskou knihovnou při NK ČR

Národní knihovna ČR
3. června 2003


Pořadatelé:
Slovanská knihovna při Národní knihovně ČR
Společnost pro výzkum východní a střední Evropy v ČR
Pražská skupina historiků ruských dějin

 

Záznam diskuse

Úvodní slovo pronesli Doc. Václav Veber a autorka zahajované výstavy Mgr. Anastasie Kopřivová. Po jejich příspěvcích proběhla krátká diskuse, jejíž záznam předkládáme.

Jaroslav Bouček

Připojil obecnou poznámku k moskevským procesům, upozornil na stanovisko československé zahraniční politiky. Vyslovil názor, že ne celá česká levice přijímala procesy kladně, jejich brutalita ji nijak nepopouzela.
Položil rovněž otázku, zda je v archivních fondech Slovanské knihovny uložena osobní korespondence V. N. Tukalevského.

Anastasie Kopřivová

Ve Slovanské knihovně bohužel osobní korespondence Tukalevského není.

Vladimír Bystrov

Upozornil na šíři policejního dohledu nad emigrací, zpochybnil hodnověrnost některých hlášení dochovaných v archivu. Upozornil na činnost Bohdana Pavlů.

Jaroslav Bouček

Upřesnil okolnosti vzniku Slovanské knihovny.

Mária Ňachajová

Tázala se na postoj Tukalevského k procesu a na charakter jeho obhajoby.

Anastasie Kopřivová

Tukalevskij bohužel v pravost procesů věřil, nezpochybňoval je, pouze trval na tom, podobně jako většina postižených, že jeho jméno tam nepatří.

Václav Veber

Upozornil na úskalí jakékoliv spolupráce s totalitní mocí, zmínil rovněž Brusilova a význam jeho pamětí.

Na závěr V. Veber poděkoval A. Kopřivové a přítomným za účast a pozval účastníky k prohlídce otevírané výstavy v prostorách Slovanské knihovny.

Obsah diskuse zapsala M. Hrabáková