E-mailové adresy oddělení a dalších skupin NK ČR

Elektronická podatelna posta@nkp.cz
Akvizice - Slovanská knihovna akviz.sk@nkp.cz
Aleph - knihovnický systém aleph@nkp.cz
Odd. analytického zpracování OZF anal.ozf@nkp.cz
Archiv NK Katerina.Hekrdlova@nkp.cz
Audio sál audio.ur@nkp.cz
Autority autority@nkp.cz
BOZP bozp@nkp.cz
Referenční centrum reference@nkp.cz
Odbor služeb sluzby@nkp.cz
Hala služeb hala.os@nkp.cz
Interlibrary loans ill.os@nkp.cz
Národní agentura ISBN v ČR isbn@nkp.cz
Mezinárodní meziknihovní služby mvs@nkp.cz
Reprografické služby reprografie@nkp.cz
Odd. archivace webu webarchiv@nkp.cz
Odd. periodik periodika@nkp.cz
Odd. hudební oh@nkp.cz
Knihovnický institut ok.ok@nkp.cz
Mezinárodní odd. oms.ur@nkp.cz
Odd. rezervních fondů orf@nkp.cz
Odd. referenčních a meziknihovních služeb orms@nkp.cz
Odd. rukopisů a starých tisků orst@nkp.cz
Odbor vydavatelský ov@nkp.cz
Odd. PR a marketingu public.ur@nkp.cz
Pošta posta@nkp.cz
Rešeršní a bibliografické služby reference@nkp.cz
Retrokonverze - Slovanská knihovna retrokonverze.sk@nkp.cz
RTR rtr@nkp.cz
Meziknihovní služby - skenování scan.ms@nkp.cz
Sekretariát gen. ředitele sekret.ur@nkp.cz
SHK shk@nkp.cz
Sklad sklad.vym@nkp.cz
Slovanská knihovna - půjčovna sluzby.sk@nkp.cz
Studovny informace@nkp.cz
Slovanská knihovna - studovna studovna.sk@nkp.cz
Účtárna uctarna@nkp.cz
Webmaster webmaster@nkp.cz