Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců


Z

Jméno Telefon E-mail Pracoviště
Zahořík Radovan 385,171 Radovan.Zahorik@nkp.cz OKS/252 C3
Zálešáková Jana 310 Jana.Zalesakova@nkp.cz OZF/3/218
Zděnková Libuše Mgr. 173, 221663306 fax Libuse.Zdenkova@nkp.cz ODF/1/214
Zdražílek Vít BRNO    
Zeinertová Olga Mgr. 323,290 Olga.Zeinertova@nkp.cz ODF/2/223 I
Zemánková Ladislava Mgr. 179 Ladislava.Zemankova@nkp.cz KI/3/223 N
Zima Jan 378    
Zsilák Michal 140 Michal.Zsilak@nkp.cz IT
Zusková Kamila DiS. 417, 221663116 fax Kamila.Zuskova@nkp.cz PI/203