W

Wacławski Stanisław
Varšava, Polsko

Wawrzyńczyk Jan
Varšava, Polsko

WESTFÄLISCHES LANDESMUSEUM FÜR KUNST UND KULTURGESCHICHTE
Münster, Německo

Widłak Stanisław
Krakov, Polsko

WIENER STADT- UND LANDESBIBLIOTHEK
Vídeň, Rakousko

WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ
Čenstochová, Polsko