Mezinárodní meziknihovní služby - typy knihoven, které využívají NK

Image51.gif (6769 bytes)