Činnost oddělení mikrografie

archivní negativ
matriční negativ
pozitiv
kopie z mikrofilmu
reprodukce a reportáže
xerokopie
258 649
116 370
250 535
23 199
4 203
309 117

Image54.gif (10756 bytes)