Podíl nákupu, výměny, darů a ostatních zdrojů

svazků

%

celkem
nákup
výměna
dar
ostatní zdroje

5970
1946
2182
563
1279

100,0
32,6
36,6
9,4
21,4

Image56.gif (8370 bytes)