Srovnání v letech 1996-1999 (v procentech)

1996 1997 1998 1999
nákup
výměna
dar
ostatní zdroje
18,1
47,7
22,3
11,7
25,8
43,3
20,9
9,7
30,9
44,8
10,9
13,2
32,6
36,6
9,4
21,4

Image57.gif (17965 bytes)