5.1 Rozložení přírůstku netištěných dokumentů podle země původu díla:

k.j.
1. Německo 833
2. USA 210
3. Švýcarsko 53
4. Velká Británie 18
5. Slovensko 13
6. Francie 9
7. Rakousko 4
ostatní země celkem (jednotlivě méně než 4) 22

Image66.gif (8868 bytes)