5.2 Rozložení přírůstku netištěných dokumentů podle oborů:

k.j. k.j
1. všeobecné 31 14. lékař. vědy, zdravotnictví 10
2. filozofie, psychologie 92 15. technika 1
3. náboženství, teologie 18 16. zemědělství, lesnictví 1
4. sociologie, statistika 53 17. domácí hospodaření 0
5. politika, ekonomie 63 18. řízení a organizace 1
6. právo, veřejná správa 10 19. urbanismus, architektura 14
7 vojenství 0 20. výtvarné umění 27
8. pedagogika, školství 45 21. hudební umění 73
9. obchod, cestovní ruch 0 22. hry a sporty 12
10. etnografie 11 23. literární věda 24
11. filologie, jazyky 25 24. geografie 3
12. matematika 17 25. historie 45
13. přírodní vědy 584 26. beletrie 2

Image67.gif (7186 bytes)