Přírůstek domácí literatury za rok 1998

V údajích nejsou zahrnuty přírůstky Slovanské knihovny a odboru knihovnictví

Neperiodická literatura
NEPERIODICKÁ LITERATURA celkem
z toho:
46 743 k.j.
(knihovních jednotek)
I. Knihy
z toho:
  a) národní konzervační fond
z toho:
15 405
    povinný výtisk (PV1)
nákup
dary
interní zdroj
13 244
102
1 652
407
 
  b) univerzální knihovní fond
z toho:
16 363
    povinný výtisk (PV2)
nákup
dary
náhrady
interní zdroj
13 084
1 123
1 114
428
614
 
  c) půjčovní (studijní) fond
z toho:
3 850
    nákup
dary
náhrady
interní zdroj
2 998
161
231
460
 
  d) spotřební literatura
z toho:
65
    nákup
dary
interní zdroj
47
13
5
 
II. Speciální dokumenty (povinný výtisk, nákup, dary)
z toho:
  a) národní konzervační fond
z toho:
7 237
    pohlednice
plakáty
kartografické dokumenty
grafika
hudebniny
normy
1670
1 355
500
420
320
2 972
 
  b) univerzální knihovní fond
z toho:
1 323
    plakáty
kartografické dokumenty
grafika
hudebniny
635
360
50
278
 
  c) fond speciálních (netištěných) dokumentů
z toho:
2 500
    zvukové snímky
elektronické publikace
videokazety
2 281
205
14
 

Periodický tisk

a) národní konzervační fond (PV1) 4 000 k.j.
3 115 tit.
b) univerzální knihovní fond
z toho:
  povinný výtisk (PV2) 553 k.j.
2 606 tit.
  nákup

89 tit.

c) spotřební literatura
  nákup
dary
134 tit.
12 tit.